DNA

DNA, mikrobiologia, biochemia, informacja biologiczna

DNA, Projekt i pochodzenie życia - Dr Charles B. Thaxton. Rozprawa naukowa napisana na międzynarodową konferencję "Jezus Chrystus, Bóg i…
czytaj więcej...

Maszyny molekularne

Biologiczne nano-maszyny cząsteczkowe (molekularne) w żywej komórce. Twór przypadku czy celowy projekt? Biologia molekularna pokazała nam jak ogromnie skomplikowane jest…
czytaj więcej...

Przetwarzanie informacji

W jaki sposób odbywa się przetwarzanie informacji genetycznej w komórce biologicznej. System, który podziwiają inżynierowie, naukowcy. Dzieło przypadku? Biologia molekularna…
czytaj więcej...

KOLEJNE ARTYKUŁY W PRZYGOTOWANIU:

Jednym z największych odkryć naukowych XX wieku było odkrycie kodu DNA. DNA jest sławną cząsteczką dziedziczenia. Każdy z nas zaczyna się jako malutka kuleczka o wielkości mniej więcej kropki na końcu zdania. Wszystkie nasze 7 fizycznych cech tj.: wysokość, kolor włosów, oczu itd., jest zapisanych w naszym DNA. Ono przewodzi naszemu rozwojowi do dojrzałości. Kod DNA jest całkiem prosty w swej podstawowej strukturze (choć ogromnie skomplikowany w swym działaniu).

Dziś większość ludzi jest zaznajomiona z podwójną spiralą cząsteczki DNA. Wygląda jak długa drabina, skręcona w spiralę. Cząsteczki cukru i fosfatów tworzą boki tej drabiny. Cztery podstawowe składniki - bazy (związki chemiczne) - stanowią jej 'szczeble'. Są to adenina, tymina, guanina i cytozyna (A, T, G, C). Te bazy działają jak 'litery' genetycznego alfabetu. Łączą się w różne sekwencje tworząc słowa, zdania i paragrafy. Wszystkie podstawowe sekwencje są instrukcjami koniecznymi do kierowania funkcjonowaniem komórki. Kod DNA jest genetycznym 'językiem', który komunikuje informacje komórce. Komórka jest bardzo skomplikowana i używa wielu instrukcji DNA do kontrolowania każdej ze swych funkcji.
Ilość informacji w DNA nawet jednokomórkowej bakterii e-koli jest rzeczywiście ogromna. Jest większa niż ilość informacji zawarta we wszystkich książkach dowolnej z największych bibliotek. Cząsteczka DNA jest pięknie złożona i skrajnie precyzyjna: 'litery' muszą być ułożone w bardzo dokładnej sekwencji. Jeśli jest jakiś nieporządek to jest to tak, jak zapisanie błędu w tekście, zatem instrukcje jakie przekazuje komórce są zniekształcone. To jest właśnie mutacja.

Biologia molekularna pokazała nam jak ogromnie skomplikowane jest to, co żyje, a szczególnie kod genetyczny i genetyczne procesy. Jest interesujące to, że kod genetyczny może być najlepiej zrozumiały w porównaniu do języka ludzkiego. Czy DNA funkcjonuje dokładnie tak samo jak kod? Rzeczywiście jest kodem; jest molekularnym system komunikacyjnym w komórce. Sekwencja chemicznych 'liter' przechowuje i przekazuje komunikację w komórce. Komunikacja jest możliwa bez względu na to jakich symboli używa się jako alfabetu. 26 liter, których używamy w j. angielskim, 32 znaki cyrylicy w języku rosyjskim, czy czteroliterowy genetyczny alfabet - to wszystko służy komunikacji.

W ciągu ostatnich lat naukowcy zastosowali teorię informacji do biologii, a w szczególności do genetycznego kodu. Teorię informacji stosuje się do systemu symboli, bez względu na elementy składowe tego systemu.

Tak zwane prawa informacji Shannon'a są dobre zarówno do ludzkiego języka, kodu Morse'a i kodu genetycznego. Wniosek jaki płynie z zastosowań teorii informacji w biologii jest taki, że istnieje strukturalna tożsamość między kodem DNA i językiem pisanym.

Dzieło przypadku?

KONTAKT

W razie jakichkolwiek pytań proszę pisać na adres:

piotr.kreacjonista@gmail.com

SOCIAL MEDIA

Design © 2019 Websiteok. All rights reserved.