EWOLUCJONIZM TEISTYCZNY

Kosmiczny przełom

Wielu ewangelicznych chrześcijan jest w obecnych czasach uspokajanych nową kuszącą wersją długotrwałego wypaczania Pisma Świętego tak, by pasowało ono do…
czytaj więcej...

KOLEJNE ARTYKUŁY W PRZYGOTOWANIU:

Teistyczna ewolucja jest ideą, że Bóg rozpoczął lub kierował procesami ewolucyjnymi. Ten pogląd czyni Boga nieporadnym, niekompetentnym Stwórcą oraz autorem śmierci i cierpienia, ponieważ stawia je przed grzechem ludzkości. Podważa prawdę Słowa Bożego i jego charakteru jako wszechmocnego, kochającego Boga.

Teoria ewolucji w świetle nauki i Biblii

Rozważając teorię ewolucji trzeba rozróżnić dwa jej aspekty. Po pierwsze, należy poddać krytycznemu rozważeniu fakty stanowiące podstawę tej teorii i, po drugie, należy zgłębić proponowany przez ewolucjonistów proces (mechanizm) ewolucji.

Ewolucja teistyczna i chrześcijanie

Istotą teistycznej ewolucji jest: „Bóg rozpoczął to wszystko i wciąż czuwa nad swoim stworzeniem”. Niezależnie od jakichkolwiek dobrych intencji, teistyczni ewolucjoniści przekręcają Pismo Święte i osłabiają strukturę biblijnej doktryny.


Teistyczne założenia ewolucji

W ewolucji teistycznej Biblię traktuje się jako zbiór dokumentów, które częściowo zawierają Słowo Boże. Biblia nie zawiera zatem autorytatywnych, wiążących prawd, ale musi być świeżo interpretowana i korygowana dla każdej epoki i każdej sytuacji.


Bóg w ewolucji?

Chrześcijanie, którzy przyjmują ewolucję, są niespójni, ponieważ akceptują fundament humanistycznych światopoglądów. Zasadniczo mówią Bogu, że wierzą Mu, kiedy powiedział nam o narodzinach dziewicy, ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu Chrystusa, ale nie ufają Mu, kiedy mówi nam o tym, jak stworzył świat.


Kompromis w chrześcijańskich przywódcach

Niektórzy szanowani przywódcy chrześcijańscy, słynni z obrony podstaw wiary przed kompromisem, byli winni własnego kompromisu. Nikt z nas, w tym żaden konkretny uczony (bez względu na to, jak szanowany jest), ani nawet większość uczonych lub chrześcijan, nie może być ostatecznym autorytetem do ustalania prawdy. Słowo Boże musi być autorytetem.

Dzieło przypadku?

KONTAKT

W razie jakichkolwiek pytań proszę pisać na adres:

piotr.kreacjonista@gmail.com

SOCIAL MEDIA

Design © 2019 Websiteok. All rights reserved.