ASTRONOMIA

KOLEJNE ARTYKUŁY W PRZYGOTOWANIU:

Astronomia Biblii okazała się dokładna

Nie wiadomo powszechnie, że wiele biblijnych wypowiedzi na temat astronomii było sprzecznych z ogólnie przyjętymi naukami tamtych czasów. Współczesna nauka potwierdziła jednak nauczanie Biblii. Jak we wszystkich rzeczach, Biblia ma absolutną rację, kiedy uczy o wszechświecie.


Czy był wielki wybuch?

Niektórzy wyznający chrześcijanie przyjmują twierdzenie, że Bóg użył procesów naturalistycznych, w tym Wielkiego Wybuchu, aby stworzyć wszechświat. Niestety, takie poglądy zaprzeczają temu, co sam Stwórca powiedział o stworzeniu wszechświata.


Geneza Układu Słonecznego

Istnieje wiele problemów z naturalistycznymi wyjaśnieniami powstawania naszego Układu Słonecznego. Ponieważ idee naturalistyczne nie opierają się na fundamencie doskonałego Słowa Bożego, są one niewystarczające. Czy zaufasz Słowu Bożemu lub ludzkiemu rozumowaniu, jeśli chodzi o formowanie się Układu Słonecznego?


Co z Distant Starlight?

Kreacjoniści mają dobre modele wyjaśniające, dlaczego widzimy odległe światło gwiazd tak „wkrótce” po stworzeniu - modele, które unikają problematycznych ateistycznych założeń (np. Zasada Kopernika) i wyjaśniają boskie pochodzenie kosmosu.


Niektóre dziwne twierdzenia astronomiczne

Chrześcijanie powinni przestrzegać najwyższych standardów doskonałości w swojej nauce, kwestionując wszystkie dziwaczne twierdzenia i unikając pochopnych wniosków, takich jak przykłady opisane w tym artykule.

Dzieło przypadku?

KONTAKT

W razie jakichkolwiek pytań proszę pisać na adres:

piotr.kreacjonista@gmail.com

SOCIAL MEDIA

Design © 2019 Websiteok. All rights reserved.