SŁOWO BOŻE

KOLEJNE ARTYKUŁY W PRZYGOTOWANIU:

Kanon Pisma Świętego

Słowo „kanon” jest teraz używane w odniesieniu do pełnej listy książek biblijnych inspirowanych przez Boga. Chociaż oryginalne dokumenty zostały zagubione, możemy być pewni, że oryginalne słowa zostały zachowane w kopiach, które posiadamy dzisiaj.


Biblia jest Słowem Bożym

Chociaż wierzymy, że Biblia naprawdę jest Słowem Bożym, nie jest to wiara „ślepa” ani zwykłe przypuszczenie. Jest to coś, co możemy wiedzieć na pewno.


Kochać pewne Słowo Boże

Czcimy Boga, który zainspirował Biblię. Tak więc chrześcijanin jest zakochany w Słowie Bożym. Cały lud Boży jest wzywany, by coraz bardziej kochać to Słowo Boże, dopóki nie spotkają Tego, którego spotkali na swoich stronach przez całe życie.


Wiara i prawda

Wiara chrześcijańska jest zarówno uzasadniona, jak i uzasadniona. Sam język hebrajskiego Starego Testamentu ujawnia, że nasza wiara jest nieodłącznie związana z prawdą. Opiera się przede wszystkim na spójnym i niezawodnym Słowie Bożym.

Dzieło przypadku?

KONTAKT

W razie jakichkolwiek pytań proszę pisać na adres:

piotr.kreacjonista@gmail.com

SOCIAL MEDIA

Design © 2019 Websiteok. All rights reserved.