BIOLOGIA

Artykuły

Publikacje z różnych dziedzin wiedzy, pogrupowane tematycznie. Znajdują się tu artykuły pokazujące, że wiara oparta o biblijny przekaz nie stoi…
czytaj więcej...

Geneza organizmów wielokomórkowych

Życie wymaga odpowiedniej chemii. Nasze ciała funkcjonują dzięki reakcjom chemicznym i tym samym zależą od niezmiennych praw chemicznych. Informacja niezbędna…
czytaj więcej...

Komórka

Artykuł ten w ogóle nie zawiera odniesienia do ewolucji. Czytamy w nim: Teoria komórkowa stwierdza, że ciało organizmów zbudowane jest…
czytaj więcej...

Komórka biologiczna

Matematycznie możemy dowieść, że ewolucja wg darwinowskich założeń jest jedynie żartem  (zobacz - matematyczne prawdopodobieństwo , zobacz też - absurdy …
czytaj więcej...

Konstrukcje proteinowe

Samoistne powstanie elementów budulcowych komórki biologicznej - prostych białek (protein), jest matematycznie tak wysoce nieprawdopodobne, że aż niemożliwe. Gdyby jednak…
czytaj więcej...

Proteiny – budowa

Poszczególne elementy budowy organizmów żywych: atomy --> aminokwasy --> białka proste(proteiny) + białka złożone --> komórka biologiczna... Aminokwasy - są…
czytaj więcej...

Przypadkowa ewolucja zaawansowanej optyki

Jako bardzo niełatwowierny inżynier już 20 lat temu zwątpiłem w możliwość przypadkowego wyewoluowania z niczego skomplikowanych systemów automatycznych, zaopatrzonych w…
czytaj więcej...

KOLEJNE ARTYKUŁY W PRZYGOTOWANIU:

Biologia wspiera tworzenie

Biologia nie ma sensu bez Biblii. Dlaczego obserwujemy zwierzęta różniące się między sobą i nie zmieniające się w inne? Dlaczego obserwujemy życie dające początek życiu, a nie życie z nie-życia, którego wymaga ewolucja cząsteczek od człowieka?


Dowiedz się więcej w biologii

Niektórzy ludzie denerwują się, gdy zdają sobie sprawę, że „fakty” nauczane dziś na lekcjach biologii mogą jutro okazać się nieprawdziwe. Ale tak naprawdę przypomina nam, ile jeszcze pozostało nam się nauczyć.


Wspólny projekt

Dlaczego ręka człowieka powinna mieć taki sam wzór kości jak noga psa i skrzydło nietoperza? Istnieją dwie podstawowe idee, pochodzenie od wspólnego przodka lub stworzenie zgodnie ze wspólnym planem.


Uczenie się od mikrobiologii

Co by było, gdybyśmy mogli zaprojektować bardzo małą, wszechstronną maszynę, która mogłaby podróżować w górę naczyń krwionośnych w celu zapewnienia ukierunkowanej pomocy medycznej? Szybko poruszający się jednokomórkowy organizm Giardia lamblia ma unikalną kombinację sparowanych „biczów” (wici), które zapewniają mu niesamowitą zwrotność. Czy można zbudować zminiaturyzowane pojazdy silnikowe, aby naśladować ten niesamowity design?

Dzieło przypadku?

KONTAKT

W razie jakichkolwiek pytań proszę pisać na adres:

piotr.kreacjonista@gmail.com

SOCIAL MEDIA

Design © 2019 Websiteok. All rights reserved.