OŚ CZASU BIBLII

KOLEJNE ARTYKUŁY W PRZYGOTOWANIU:

Biblia zapewnia wiarygodną historię wszechświata, a wydarzenia opisane w Biblii, szczególnie we wczesnych rozdziałach Księgi Rodzaju, stanowią ramy, dzięki którym możemy interpretować naukę i historię. Stworzenie: 4004 pne Powódź: 2348 pne Wieża Babel: 2246 pne Abraham: 1996 pne Józef: 1745 pne Mojżesz i exodus: 1491 pne Dawid: 1085 pne Monarchia dzieli: 975 pne Asyryjskie zniszczenie Izraela: 722 pne Babilońska niewola Judy : 586 pne Jezus: 4 pne

Oś czasu stworzenia

Wiek Ziemi jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych zagadnień w debacie o stworzeniu / ewolucji. W dzisiejszej kulturze myśl o stworzeniu sprzed około 6000 lat jest często wyśmiewana przez niechrześcijan - a także przez wielu chrześcijan.


Oś czasu powodzi

Kiedy dokładnie była powódź? Istnieją dwa możliwe sposoby obliczania daty. Pierwszy pochodzi od stworzenia, a drugi od teraźniejszości.


Czy geneza genez ma luki?

Dowody są silne, że genealogie Genesis są zamknięte. Bóg stworzył Adama w dniu szóstym, około 4000 lat przed Chrystusem. Wydaje się, że nie ma poparcia dla poglądu, że istnieją luki w genealogiach Genesis.


Historia świecka i biblijna oś czasu

Jak pogodzić świecką historię świata z tym, czego wyraźnie uczy Biblia? Używając Słowa Bożego jako autorytatywnego, wiemy, że piramid w Egipcie nie można było zbudować przed stworzeniem. Ponadto nie zostały one zbudowane przed potopem, ponieważ zostałyby zniszczone.

Dzieło przypadku?

KONTAKT

W razie jakichkolwiek pytań proszę pisać na adres:

piotr.kreacjonista@gmail.com

SOCIAL MEDIA

Design © 2019 Websiteok. All rights reserved.