CZY BÓG JEST PRAWDZIWY ?

Czy Bóg jest prawdziwy?

Twórca wyraźnie widziany

Bóg objawia się wszędzie, przez cały czas. Nie tylko szepcze, ale pokazuje się wyraźnie dla wszystkich na nieskończoną liczbę sposobów. Naszym podstawowym zadaniem jako chrześcijan nie jest udowodnienie Bożego projektu drzew i innych stworzonych rzeczy. Naszym celem jest skierowanie grzeszników z powrotem na Stwórcę, który stał się Zbawicielem.


Kto stworzył Boga?

Kiedy chrześcijanie twierdzą, że Bóg Biblii stworzył wszystkie podstawowe byty życia i wszechświata, niektórzy zada pytanie, które wydaje się logicznym pytaniem: „Kto stworzył Boga?” Z samej definicji istnienie wiecznej Istoty zawsze istniało - nikt nie stworzył Mu. Bóg jest samowystarczalny - wielkie „Ja Jestem” Biblii.


Istnienie Boga pokazane w naturze

Ludzie są zachwyceni, stojąc przed stworzeniem, od ogromnej przestrzeni wszechświata po nieskończenie maleńkie. Kiedy widzimy ogromną inteligencję wszczepioną w tak zwane nierozsądne stworzenia, doceniamy, że są one wynikiem mądrości i mocy, która je zaprojektowała.


Czy potrzebujemy Biblii, aby udowodnić, że Bóg istnieje?

Odrzucając Biblię, jakie są dowody na istnienie chrześcijańskiego Boga nad jakimkolwiek innym religijnym bogiem? Kiedy zakładasz, że Biblię trzeba „udowodnić”, każdy rodzaj dowodów, które widzisz, można interpretować przeciwko Biblii. Ale chrześcijanie, którzy zaczynają od założenia, że ​​Biblia jest prawdziwa, mogą wyjaśnić dowody.

Dzieło przypadku?

KONTAKT

W razie jakichkolwiek pytań proszę pisać na adres:

piotr.kreacjonista@gmail.com

SOCIAL MEDIA

Design © 2019 Websiteok. All rights reserved.