NAUKOWY KREACJONIZM

EXODUS

Kilka tysięcy lat po tym, jak Adam przebywał w obecności Jahweh - Boga Istniejącego, Stwórca niebios i ziemi ponownie objawił…
czytaj więcej...

Nauka o stworzeniu

Nauka o kreacji to prawdziwa nauka

Ewolucjoniści i niektórzy kreacjoniści ze starej ziemi często oskarżają, że naukowcy wierzący w młodą ziemię nie mają prawdziwych stopni naukowych i nie robią prawdziwych badań naukowych, które mogłyby zostać opublikowane w recenzowanych świeckich czasopismach naukowych.


Bóg jest w nauce matematyki

Jeśli matematyka jest wynalazkiem wielu ludzkich umysłów, to dlaczego wszystkie te umysły powinny zgodzić się co do poprawności? Chrześcijańska filozofia matematyki zaczyna się od Boga, który policzył dni stworzenia zapisane w 1 Mojżeszowej. Założycielem prawdziwej filozofii matematyki jest Jezus Chrystus.


Przekształcanie świeckiej nauki w naukę o stworzeniu

Nie musimy porzucać całej pracy świeckich naukowców; często możemy dokooptować ich dzieło do biblijnego światopoglądu. Mogłem teraz wejść do dowolnego muzeum i - zachowując ostrożność i rozeznanie - wyobrazić sobie, jak niektóre zrekonstruowane sceny mogły być częścią świata Noego.


Udane prognozy naukowców zajmujących się kreacją

Naukowcy zajmujący się kreacją badają biblijne zapisy i otaczający nas świat, aby zrozumieć historię, którą zapisuje Słowo Boże. Chociaż niektóre z ich teorii zostały odrzucone, gdy pojawiły się nowe dane, inne prognozy zostały mocno potwierdzone.

Dzieło przypadku?

KONTAKT

W razie jakichkolwiek pytań proszę pisać na adres:

piotr.kreacjonista@gmail.com

SOCIAL MEDIA

Design © 2019 Websiteok. All rights reserved.