WIEŻA BABEL

KOLEJNE ARTYKUŁY W PRZYGOTOWANIU:

Wieża Babel (2242 pne) była buntem po Bogu po potomkach Noego. Bóg ich osądził, dzieląc jeden język na wiele rodzin językowych. Gdy grupy te rozprzestrzeniły się i stały się izolowane, pewne cechy (np. Kolor skóry, kształt oczu) stały się dominujące w niektórych grupach.

Czy istniała prawdziwa wieża Babel?

Istnieje bardzo wiele potwierdzeń biblijnego opisu Wieży Babel i tego, co się wydarzyło. Zmiany językowe, zigguraty, imiona Noego na całym świecie oraz legendy o wieżach to doskonałe potwierdzenie wydarzeń w Babel.


Co się stało w Wieży Babel?

Boża łagodność w osądzaniu buntowników w Babel jest dla nas lekcją dzisiaj. Zmieniając jeden język na wiele, oddzielił narody skuteczniej niż jakikolwiek Mur Chiński. Bóg wkroczył, aby ludzkość nie upadła pod wpływem jednego, absolutnego tyrana na całej ziemi.


Ewolucja i języki

W ich wysiłkach wyjaśniania mnóstwa języków świeckie teorie stają się puste. Są pod wrażeniem biblijnej narracji, która przypisuje Bogu dar języka i ogromną różnorodność różnych rodzin językowych. Słowa język, język, mowa i słowo pojawiają się w Biblii co najmniej 1401 razy.


Różnorodność języków Rozpoczęty w Babel

„Dlaczego wyżsi intelektualnie ludzie mają około 7 000 różnych języków?”, Pyta biolog ewolucyjny Mark Pagel. Pagel kieruje zespołem poszukującym ewolucyjnego wyjaśnienia naszych wielu języków. Biblijna historia rozproszenia z wieży Babel wskazuje, że różnorodność języka pojawiła się w obszarze „równiny w krainie Shinar”.

Dzieło przypadku?

KONTAKT

W razie jakichkolwiek pytań proszę pisać na adres:

piotr.kreacjonista@gmail.com

SOCIAL MEDIA

Design © 2019 Websiteok. All rights reserved.