JEZUS CHRYSTUS

KOLEJNE ARTYKUŁY W PRZYGOTOWANIU:

Jesus Christ is God incarnate, the second person of the Trinity, our creator, the resurrected savior and redeemer, and the only means of salvation for sinners.

Jezus: przegląd

Jezus z Nazaretu był żydowskim stolarzem i nauczycielem w I wieku n.e. Jezus jest Chrystusem lub Mesjaszem (Pomazańcem) Izraela. Urodził się jako Bóg w ciele, żył wśród ludzi i nauczał „nowego przymierza” w tradycji żydowskiej. Został ukrzyżowany przez władze rzymskie około 30 r. N.e. Po śmierci Jezus został pochowany i zmartwychwstał trzeciego dnia, aby udowodnić swoją władzę nad śmiercią. Jego życie, posługa, cuda, śmierć i zmartwychwstanie wskazują na jego misję: Jezus Chrystus jest zarówno Bogiem, jak i Zbawicielem świata.

Czy Jezus naprawdę istniał?

Tak, Jezus istniał. Jezus z Nazaretu był Żydem urodzonym pod koniec pierwszego wieku p.n.e. Mieszkał i nauczał w starożytnej Palestynie, w rzymskiej prowincji, w I wieku n.e.

Życie, śmierć, pogrzeb, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie Jezusa są potwierdzone w dokumentach biblijnych w pierwszych czterech księgach Nowego Testamentu znanych jako Ewangelie: Mateusz, Marek, Łukasz i Jan. Inne pozabiblijne dokumenty również wskazują na faktyczne życie Jezusa i pierwszych naśladowców.

Genealogia i narodziny Jezusa

Jezus został cudownie poczęty bez zjednoczenia seksualnego, gdy Duch Święty przyćmił jego matkę, Maryję (Łk 1,35). Urodził się wtedy w linii najbardziej znanych ludzi w Starym Testamencie - w tym kilku kobiet.

Istnieją dwie odrębne genealogie zapisane w Ewangeliach. W Ewangelii Mateusza (Mt 1: 1–17) rodowód zaczyna się od Abrahama i przechodzi przez króla Dawida do jego narodzin, prawdopodobnie przez Marię. W ewangelii Łukasza (Łk 3: 23–38) genealogia Jezusa wywodzi się do Adama poprzez linię jego ziemskiego przybranego ojca. W obu genealogiach możemy zobaczyć, jak słusznie Jezus został nazwany Synem Dawida, zgodnie z żydowskimi proroctwami mesjańskimi (Jeremiasz 23: 5–6).


Życie i posługa Jezusa

Jezus dorastał w Nazarecie, małym miasteczku w regionie Galilei na skraju wschodniego Morza Śródziemnego. Wychował się jako spostrzegawczy Żyd, miał braci i siostry i został wyszkolony do pracy jako cieśla (Mk 6: 3).

W wieku około 30 lat został ochrzczony przez proroka Jana Chrzciciela i zaczął służyć jako wędrowny rabin, nauczyciel żydowski (Mk 1: 9–15). Wezwał uczniów do siebie i nauczał tłumy, które gromadziły się wokół niego. Jego naśladowcy ostatecznie ogłosili go, że jest Chrystusem lub „namaszczonym” (Mt 16,16). „Chrystus” (Mesjasz: hebrajski) był królewskim i boskim tytułem w teologii żydowskiej.

Dzieło przypadku?

KONTAKT

W razie jakichkolwiek pytań prosze pisać na adres:

post@kreacjonista.pl

SOCIAL MEDIA

Design © 2019 Websiteok. All rights reserved.