WIEK WRZECHŚWIATA

Wiek wrzechświata

Dowody na młody wszechświat

Oto czternaście naturalnych zjawisk sprzecznych z ewolucyjną ideą, że wszechświat ma miliardy lat. Podany maksymalny możliwy wiek jest zawsze znacznie mniejszy niż wymagany wiek ewolucyjny, podczas gdy wiek biblijny (6000 lat) zawsze mieści się wygodnie w maksymalnym możliwym wieku.


Ciemna materia

Odkrycie cząstek ciemnej materii (dowolnego rodzaju) może powiedzieć nam coś o obecnej naturze wszechświata, ale nie udowodniłoby to, że wielki wybuch rzeczywiście się wydarzył. Z Biblii wiemy, że idea wielkiego wybuchu jest błędna: Słowo Boże w 1 Mojżeszowej mówi, że Ziemia została stworzona przed gwiazdami.


Stary Wszechświat?

Czy wszechświat naprawdę wygląda na stary, czy po prostu byliśmy indoktrynowani, by wierzyć, że wygląda na stary? Czy Bóg Stwórca naprawdę nas oszukał, aby sądzić, że wszechświat wygląda na stary, gdy według relacji biblijnej stworzył go około 6000 lat temu? Jak wyglądałby „młody wszechświat”?

Dzieło przypadku?

KONTAKT

W razie jakichkolwiek pytań proszę pisać na adres:

piotr.kreacjonista@gmail.com

SOCIAL MEDIA

Design © 2019 Websiteok. All rights reserved.