ZEGAR MOLEKULARNY

EXODUS

Kilka tysięcy lat po tym, jak Adam przebywał w obecności Jahweh - Boga Istniejącego, Stwórca niebios i ziemi ponownie objawił…
czytaj więcej...

KOLEJNE ARTYKUŁY W PRZYGOTOWANIU:

Zegar molekularny

Zegary molekularne są kalibrowane zgodnie z datami przypisanymi do skamielin i częstości mutacji DNA. Ponieważ ewolucja nowych form życia rzekomo zachodzi przez gromadzenie korzystnych mutacji, znajomość częstości mutacji jest niezbędna do oszacowania czasu ewolucji.


Mutacje i ludzki genom

Pierwszy kiedykolwiek dokonany bezpośredni pomiar częstości mutacji u ludzi zawiera niespodzianki, które podważają założenia zegara molekularnego i skłaniają do ponownego przemyślenia naszego zrozumienia genetycznego. Analiza danych z dwóch rodzin w bazie danych „1000 Genomes Project” sugeruje, że ludzie mutują znacznie wolniej niż przewidywano.


Projekt genomu przodków okrytozalążkowych

Datowanie skamielin wymaga pewnych niemożliwych do zweryfikowania założeń, podobnie jak datowanie zdarzeń genetycznych za pomocą dowolnego „zegara molekularnego”. Ewolucjoniści mają problemy z dostrzeżeniem, w jaki sposób mutacje mogą wytwarzać różnorodność tak „szybko” i są znacznie szczęśliwsi, gdy można dodać kilka milionów lat dostępny czas.

Dzieło przypadku?

KONTAKT

W razie jakichkolwiek pytań proszę pisać na adres:

piotr.kreacjonista@gmail.com

SOCIAL MEDIA

Design © 2019 Websiteok. All rights reserved.