FIZYKA

KOLEJNE ARTYKUŁY W PRZYGOTOWANIU:

Czas, przestrzeń i materia

Biblia zapisuje, że na początku (czas) Bóg stworzył niebo (przestrzeń) i ziemię (materię). Zatem sam wszechświat jest swego rodzaju „trzy w jednym”, co odzwierciedla jego Stwórcę. Logiczny, uporządkowany sposób zachowania wszechświata jest również odbiciem Tego, który go stworzył i podtrzymuje słowem swojej mocy.


Mechanika kwantowa, teoria względności i teoria strun

Jaka powinna być reakcja chrześcijan na „dziwną fizykę”? Jeśli model naukowy nie jest sprzeczny z Biblią, powinniśmy być podekscytowani, aby zobaczyć, jakie nowe spostrzeżenia możemy uzyskać na temat Stwórcy i Jego działań. Podobnie jak w przypadku pochodzenia, musimy interpretować dane przez pryzmat biblijnego objawienia.


Bozon Higgsa

Żaden eksperyment nie może udowodnić, jak powstał wszechświat, ponieważ nie ma sposobu, aby upewnić się, że eksperyment odpowiada warunkom na początku. Standardowy model fizyki cząstek może być, ale nie musi, poprawny w odniesieniu do bozonu Higgsa, ale jako chrześcijanie wciąż mamy pewność, że Bóg trzyma wszystko razem (Kolosan 1: 16–17).

Dzieło przypadku?

KONTAKT

W razie jakichkolwiek pytań prosze pisać na adres:

post@kreacjonista.pl

SOCIAL MEDIA

Design © 2019 Websiteok. All rights reserved.