ANIOŁY I DEMONY

KOLEJNE ARTYKUŁY W PRZYGOTOWANIU:

Anioły na obrazie Boga?

Biblia mówi nam, że w przeciwieństwie do zwierząt i roślin ludzie są stworzeni na obraz Boga. Ale co wiemy o aniołach, szatanie i zastępach niebieskich?


Wojna przeciwko szatanowi i jego demonom

Każdy wierzący jest zaangażowany, świadomie lub nieświadomie, w bezpośredni konflikt z Szatanem i jego demonami. Taki jest punkt ostrzeżenia Pawła w Liście do Efezjan 6: 10–18. Jeśli my, chrześcijanie, poddamy się Bogu, możemy polegać na Jego sile w tym konflikcie.


Aktywność demoniczna dzisiaj?

Aktywność demoniczna nie ogranicza się do oczywistych wizyt i dramatycznych przejawów opętania. Paweł ostrzegał chrześcijan przed doktrynami demonów infiltrujących kościół (1 Tymoteusza 4: 1) i powiedział, że Szatan może przebrać się za anioła światłości (2 Koryntian 11: 11–14).


Czy są duchy?

Żaden dowód nie dostarczył ani jednego faktu, który powinien skłonić chrześcijanina do wierzenia, że ​​duchy zmarłych ludzi mogą krążyć po ziemi. W świetle Biblii jedynym wnioskiem jest to, że obserwacje duchów są albo nadpobudliwymi wyobrażeniami, albo demonami.

Dzieło przypadku?

KONTAKT

W razie jakichkolwiek pytań proszę pisać na adres:

piotr.kreacjonista@gmail.com

SOCIAL MEDIA

Design © 2019 Websiteok. All rights reserved.