BIBILIJNE STWORZENIE?

EXODUS

Kilka tysięcy lat po tym, jak Adam przebywał w obecności Jahweh - Boga Istniejącego, Stwórca niebios i ziemi ponownie objawił…
czytaj więcej...

Kreacjonizm

Kreacjonizm - kierunek opowiadający się za inteligentną przyczyną powstania świata i życia.

Istnieje wiele odmian kreacjonizmu m.in. biblijny i naukowy.

Naukowy kreacjonizm nie opiera się ani na Księdze Genesis, ani na jakimkolwiek nauczaniu religijnym. Żadne rozumowanie nie korzysta tu z autorytetu Biblii. Naukowi kreacjoniści mówią o genetyce, paleontologii, termodynamice, geologii itd., a nie o teologii czy religii. Ich argumenty na rzecz stworzenia opierają się na wiedzy o DNA, mutacjach, skamieniałościach, termodynamice itp. Pojęcia te w ogóle nie występują w Biblii. Koncepcje naukowego kreacjonizmu wyprowadzane są nie z tego, czego nie wiemy, ale z tego, co wiemy. To wiedza o skamieniałościach, rodzajach i tempie mutacji, o nieredukowalnej złożoności układów biochemicznych, o informacji biologicznej skłania nas do przyjęcia wniosku, że wiele układów biologicznych nie mogło powstać na mocy samych tylko ślepych praw przyrody.

Kreacjonizm biblijny natomiast opiera się na Biblii jako pierwszym autorytecie, korzystając jednocześnie z osiągnięć naukowych, w celu doprecyzowania ogólnych wyjaśnień zawartych w tekście Biblii. Biblia, pomimo że nie jest podręcznikiem naukowym, zawiera prawdziwy obraz historii i świata.

Wśród biblijnych kreacjonistów jest duże grono czynnych zawodowo naukowców.

Dzieło przypadku?

KONTAKT

W razie jakichkolwiek pytań proszę pisać na adres:

piotr.kreacjonista@gmail.com

SOCIAL MEDIA

Design © 2019 Websiteok. All rights reserved.