ZNAKI BIBILIJNE

KOLEJNE ARTYKUŁY W PRZYGOTOWANIU:


Sceptycy Biblii wielokrotnie wykorzystywali żonę Kaina, aby zdyskredytować Księgę Rodzaju jako prawdziwy zapis historyczny. Niestety większość chrześcijan nie udzieliła odpowiedniej odpowiedzi na to pytanie. W rezultacie świat postrzega je jako niezdolne do obrony autorytetu Pisma Świętego, a tym samym wiary chrześcijańskiej.


Mojżesz i Pięcioksiąg

Mojżesz jest uważany za autora pierwszych pięciu ksiąg Biblii; Pięcioksiąg (Powtórzonego Prawa 31:24). Liberalni uczeni odrzucili to twierdzenie i istnieje wiele teorii na temat „prawdziwego” autorstwa. Pomimo przeciwników, życie i śmierć Mojżesza są zawarte w tych księgach, wraz z opisem stworzenia wszechświata i powołaniem narodu wybranego przez Abrahama, Izaaka i Jakuba (Izrael).


Dziedzictwo Ewy

Ewa okazała nadzieję w obiecanym przez Boga nasieniu poprzez nazywanie swoich synów. Nie mogła się doczekać Chrystusa i zniszczenia grzechu i rozpaczy, które grzech Adama przyniósł światu. Bez względu na nasze grzechy i wady w przeszłości, możemy, podobnie jak Ewa, wierzyć Słowu Bożemu i patrzeć na Chrystusa.


Prawy Lot?

Lot spędził zbyt wiele czasu wokół komfortu życia stworzenia w Sodomie, w wyniku czego jego świadectwo zostało zniszczone. Jednak nawet w tym wszystkim Bóg był wierny i nie zapomniał, że Lot był Jego sługą. Bóg przekazał nam, że Lot był sprawiedliwy, co ważniejsze, że wybawił Lota z jego grzechów (Galacjan 1: 4; 2 Tymoteusza 4:18).

Dzieło przypadku?

KONTAKT

W razie jakichkolwiek pytań proszę pisać na adres:

piotr.kreacjonista@gmail.com

SOCIAL MEDIA

Design © 2019 Websiteok. All rights reserved.