GEOLOGIA

KOLEJNE ARTYKUŁY W PRZYGOTOWANIU:

Datowanie radioizotopowe skał

Metody radioizotopowe - od dawna reklamowane jako niezaprzeczalnie datowane na Ziemię jako niezliczone miliony lat - wielokrotnie nie dawały wiarygodnych i znaczących absolutnych epok dla skał Wielkiego Kanionu.


Złożone warstwy skalne

W ścianach Wielkiego Kanionu widać, że cała pozioma sekwencja warstw osadowych została złożona bez pękania. Jedynym sposobem na wyjaśnienie, w jaki sposób złoża piaskowca i wapienia można złożyć, choć wciąż giętkie, jest wyciągnięcie wniosku, że zostały one zdeponowane podczas Powodzi Genesis, na kilka miesięcy przed ich złożeniem.


Węgiel mineralny

Węgiel znajduje się we wszystkich żywych istotach. Podobnie jak szwajcarski scyzoryk, węgiel jest niezwykle wszechstronny. Dodaj węgiel do żelaza, a dostaniesz stal. Dodaj węgiel do wodoru i tlenu, a będziesz mógł produkować wszystko, od alkoholu po cukier i benzynę.


Tworzenie i warstwy geologiczne

W ciągu jednego dnia nasz nieskończenie mądry, wszechpotężny Stwórca położył warstwy brudu o grubości 30 mil, które są teraz głęboko zapisane w zapisie geologicznym i są fundamentem mas lądowych, na których żyjemy. Zapewniają nam one bogactwo zasobów, które wykorzystujemy do wielbienia Go i służenia Mu dla Jego celów i chwały.

Dzieło przypadku?

KONTAKT

W razie jakichkolwiek pytań prosze pisać na adres:

post@kreacjonista.pl

SOCIAL MEDIA

Design © 2019 Websiteok. All rights reserved.