WIELKI POTOP

KOLEJNE ARTYKUŁY W PRZYGOTOWANIU:

Powódź za dni Noego (2348 pne) była całoroczną globalną katastrofą, która zniszczyła świat przedpowodziowy, przekształciła kontynenty, pochowała miliardy stworzeń i położyła warstwy skalne. To był Boży osąd na niegodziwości człowieka, a tylko osiem prawych ludzi i przedstawicieli wszelkiego rodzaju zwierząt lądowych zostało oszczędzonych na pokładzie Arki.

Czy Noah's Flood Global?

Czy Noe doświadczył lokalnej powodzi, która pozostawiła tylko kilka warstw osadów, podobnie jak powodzie dzisiaj? Boski zapis jest jasny: woda pokryła cały glob i zabiła wszystkie zwierzęta na ziemi. Takie wyjątkowe warunki są jedynym sposobem na wyjaśnienie na całym świecie warstw kopalnych zawierających tysiące stóp głębokości.


Lokalne powodzie pomagają nam zrozumieć geologię powodzi Noego

Geolodzy wielokrotnie odkrywają katastrofalne skutki lokalnych powodzi na powierzchni ziemi, co prowadzi do tego samego wniosku za każdym razem: że znaczne ilości wody mogą mieć ten sam efekt geologiczny w krótkim czasie (nawet układając warstwy skalne), który postawił hipotezę milionom lata wolnego przepływu wody.


Noe zrobił więcej niż tylko zbudowanie arki

Podobnie jak ludzie dzisiaj, prawie na pewno ludzie z czasów Noego byli zajęci czerpaniem przyjemności z życia i nie wierzyli ani nie przejmowali się nadejściem sądu. W 2 Piotra 2: 5 Noe jest opisany jako „„ głosiciel sprawiedliwości ”.


Psalm 104 i potop

Psalm 104: 6–9 rzuca ważne dodatkowe światło na geologiczne skutki powodzi. „Góry się podniosły, doliny opadły na miejsce, które dla nich ustaliliście” (w. 8).

Dzieło przypadku?

KONTAKT

W razie jakichkolwiek pytań proszę pisać na adres:

piotr.kreacjonista@gmail.com

SOCIAL MEDIA

Design © 2019 Websiteok. All rights reserved.