O mnie

Nazywam się Piotr Gliściak. Swoje życie oddałem Jezusowi Chrystusowi w 1993 roku i od tamtej pory staram się wiernie Jemu służyć. W chwili obecnej jestem Pastorem Polskiego Kościoła Chrześcijańskiego w Dublinie (Irlandia).

Jestem kreacjonistą młodej ziemi tzn. uważam, że Ziemia a zarazem Wszechświat jest dość "młody" i liczy sobie od 6 500 do 10 000 lat mierzonych naszym ziemskim czasem. Pogląd mój wynika z literalnego (dosłownego) odczytywania Pisma Świętego w sprawach mówiących o powstaniu świata i rozwoju  cywilizacji ludzkiej. 

Kilkoma najważniejszymi pytaniami są: nasze pochodzenie, nasza przyszłość, sens i wartość życia, szczęście i spełnienie w życiu itp.Będę się starał na mojej stronie wykazywać, że to właśnie Biblia udziela najlepszych a zarazem zgodnych z doświadczeniem odpowiedzi. 

Moją motywacją by propagować idee biblijnego kreacjonizmu jest przeświadczenie, że świat który odrzuca Boga-Stwórcę zdąża ku przepaści duchowej, moralnej i intelektualnej.

Najwięksi tyrani XX wieku swoje ideologie oparli właśnie o światopogląd ewolucjonistyczny całkowicie odrzucający Boga i skutki tego widoczne są do dzisiaj.

MOJE CELE:

1) Głoszenie Ewangelii o Jezusie Chrystusie wykorzystując biblijny kreacjonizm.

2) Przedstawianie zagrożeń ze strony ewolucjonizmu jako fałszywej religii maskującej się jako pseudonauka.

3) Wyposażanie Kościoła w narzędzia apologetyczne do obrony wiary chrześcijańskiej.

4) Budowanie płaszczyzny współpracy dla chrześcijan z różnych kościołów.

 

Pastor Piotr Gliściak

Dzieło przypadku?

KONTAKT

W razie jakichkolwiek pytań proszę pisać na adres:

piotr.kreacjonista@gmail.com

SOCIAL MEDIA

Design © 2019 Websiteok. All rights reserved.