MILIONY LAT

KOLEJNE ARTYKUŁY W PRZYGOTOWANIU:

Miliony lat i Ewangelia

Stawką jest tutaj autorytet Pisma Świętego, charakter Boga, doktryna śmierci i sam fundament Ewangelii. Jeśli wczesne rozdziały Księgi Rodzaju nie są prawdziwą dosłowną historią, wówczas podważana jest wiara w resztę Biblii, w tym jej nauczanie o zbawieniu i moralności.


Czy wiek ziemi ma znaczenie?

Jest oczywiste, że sekularyści nie dbają o to, czy chrześcijanie odrzucą ewolucję. Ale z chwilą, gdy ludzie odrzucają miliardy lat, są określani mianem antynaukowych, antyakademickich i antyintelektualistycznych. Presja, by wierzyć w starą ziemię, jest niezwykle wielka.


Historia nauczania Starej Ziemi

Przeciwnicy starych teorii ziemi słusznie rozumieli, że historyczne fragmenty Biblii są fundamentem teologicznych i moralnych nauk Pisma Świętego. Zniszcz wiarygodność tego pierwszego, a wcześniej czy później zobaczysz jego odrzucenie, zarówno w Kościele, jak i poza nim.


Projekt badawczy RATE

W ramach projektu RATE dokładnie zbadano metodę datowania radioizotopowego: metodę, która rzekomo pokazuje, że skały mają miliony lub miliardy lat. Badacze RATE odkryli potężne dowody potwierdzające niedawne stworzenie i wyjaśniają dane radioizotopowe w biblijnej skali czasowej.

Dzieło przypadku?

KONTAKT

W razie jakichkolwiek pytań proszę pisać na adres:

piotr.kreacjonista@gmail.com

SOCIAL MEDIA

Design © 2019 Websiteok. All rights reserved.