Proteiny – budowa

Poszczególne elementy budowy organizmów żywych: atomy –> aminokwasy –> białka proste(proteiny) + białka złożone –> komórka biologiczna… Aminokwasy – są podstawowymi elementami budowy białek. Składają się z: grupy aminowej, grupy karboksylowej, atomu wodoru oraz specyficznej dla każdego aminokwasu grupy R. Wszystkie te elementy skupione są wokół węgla a. Centralny węgiel połączony jest z czterema różnymi podstawnikami, co powoduje, że jest on asymetryczny. Związane jest to z dwoma możliwymi ułożeniami grup otaczających węgiel: prawoskrętnym lub lewoskrętnym.