Przetwarzanie informacji

W jaki sposób odbywa się przetwarzanie informacji genetycznej w komórce biologicznej. System, który podziwiają inżynierowie, naukowcy. Dzieło przypadku?

Biologia molekularna pokazała nam jak ogromnie skomplikowane jest to, co żyje, zwł. kod genetyczny. Kod ten może być najlepiej zrozumiały w porównaniu do języka ludzkiego. Naukowcy zastosowali teorię informacji do biologii, szczeg. do genetycznego kodu. Teorię informacji stosuje się do systemu symboli, bez względu na elementy składowe tego systemu. Wniosek jaki płynie z zastosowań teorii informacji w biologii jest taki, że istnieje strukturalna tożsamość między kodem DNA i językiem pisanym. Czym więc jest kod DNA, przypadkowym tworem nie mającej celu ewolucji?