MONTAŻ

Montaż – (z fr. montage) – rodzaj pracy polegającej na stosowaniu połączeń ze sobą z różnych  przedmiotów.
W procesie produkcyjnym montaż polega na połączeniu ze sobą gotowych elementów, wyprodukowanych wg opracowanych i uzgodnionych kryteriów technicznych potrzebnych do powstania produktu końcowego – jako całości.

Złożona całość, skomplikowane systemy – powstają nie byle jak, ale właśnie w drodze montażu: poprzez kolejne sekwencje budowane w ściśle określonym porządku. Nie chaotycznie, nie byle jak. W ustalony sposób powstają zarówno maszyny w halach produkcyjnych, tak też rozwijają się żywe organizmy.

Zobaczmy jak wygląda montaż w żywej komórce. Czy przypadek mógł wytworzyć coś takiego?