Biologia

Artykuły

Publikacje z różnych dziedzin wiedzy, pogrupowane tematycznie. Znajdują się tu artykuły pokazujące, że wiara oparta o biblijny przekaz nie stoi w sprzeczności ze współczesną nauką. Wręcz przeciwnie, nauka wskazuje na istnienie Boga i dowodzi, że Biblia jest niezwykle wiarygodna. TRUDNY TOTO LOTEK Wyobraźmy sobie toto lotka, w którym naprawdę trudno wygrać: losowanych jest 6 kul …

Artykuły Read More »

Konstrukcje proteinowe

Samoistne powstanie elementów budulcowych komórki biologicznej – prostych białek (protein), jest matematycznie tak wysoce nieprawdopodobne, że aż niemożliwe. Gdyby jednak w jakiś cudowny sposób proteiny ukształtowały się przypadkowo – to i tak nadal byłoby daleko do wyprodukowania życia. Poszczególne elementy budowy organizmów żywych: atomy –> aminokwasy –> białka proste(proteiny) + białka złożone –> komórka biologiczna… …

Konstrukcje proteinowe Read More »

Komórka biologiczna

Matematycznie możemy dowieść, że ewolucja wg darwinowskich założeń jest jedynie żartem  (zobacz – matematyczne prawdopodobieństwo , zobacz też – absurdy  teorii ewolucji). Po prostu – nie jest możliwa (zobacz – niemożliwości …). Jeden z wiodących ewolucjonistów, Richard Dawkins, przyznał w swojej  książce „Niewidomy zegarmistrz”, że jądro każdej komórki roślinnej, zwierzęcej czy ludzkiej, posiada więcej danych …

Komórka biologiczna Read More »

Komórka

Artykuł ten w ogóle nie zawiera odniesienia do ewolucji. Czytamy w nim: Teoria komórkowa stwierdza, że ciało organizmów zbudowane jest z komórek i ich wytworów. Uzasadnione więc jest pytanie: jak komórka powstała i dlaczego w ogóle funkcjonuje? Kiedy studiowałem na Politechnice, miałem kolegę, który opowiadał taką historię. Już od dziecka miał zapędy inżynierskie, i bardzo …

Komórka Read More »

Geneza organizmów wielokomórkowych

Życie wymaga odpowiedniej chemii. Nasze ciała funkcjonują dzięki reakcjom chemicznym i tym samym zależą od niezmiennych praw chemicznych. Informacja niezbędna dla każdego żywego organizmu ulokowana jest w łańcuchu DNA. Życie, które znamy, nie byłoby możliwe, gdyby prawa chemiczne były inne. Właściwości pierwiastków i związków chemicznych nie są przypadkowe. Z tego powodu można je uporządkować w …

Geneza organizmów wielokomórkowych Read More »

Proteiny – budowa

Poszczególne elementy budowy organizmów żywych: atomy –> aminokwasy –> białka proste(proteiny) + białka złożone –> komórka biologiczna… Aminokwasy – są podstawowymi elementami budowy białek. Składają się z: grupy aminowej, grupy karboksylowej, atomu wodoru oraz specyficznej dla każdego aminokwasu grupy R. Wszystkie te elementy skupione są wokół węgla a. Centralny węgiel połączony jest z czterema różnymi …

Proteiny – budowa Read More »

Przypadkowa ewolucja zaawansowanej optyki

Jako bardzo niełatwowierny inżynier już 20 lat temu zwątpiłem w możliwość przypadkowego wyewoluowania z niczego skomplikowanych systemów automatycznych, zaopatrzonych w układy sensorowe oraz wykonawcze, z wieloma pętlami sprzężeń zwrotnych oraz z zaawansowanym oprogramowaniem sterującym typu „sieci neuronowe”. Śledzę jednak publikacje naukowe z tej dziedziny, ponieważ z każdej strony wciąż słyszę o „fakcie ewolucji” – a …

Przypadkowa ewolucja zaawansowanej optyki Read More »