Komórka biologiczna

Matematycznie możemy dowieść, że ewolucja wg darwinowskich założeń jest jedynie żartem  (zobacz – matematyczne prawdopodobieństwo , zobacz też – absurdy  teorii ewolucji).

Po prostu – nie jest możliwa (zobacz – niemożliwości …). Jeden z wiodących ewolucjonistów, Richard Dawkins, przyznał w swojej  książce „Niewidomy zegarmistrz”, że jądro każdej komórki roślinnej, zwierzęcej czy ludzkiej, posiada więcej danych niż 30-tomowa Encyklopedia  Britanica.

Wszystko co żyje – rośliny, zwierzęta i człowiek, jest zbudowane z komórek. Każda komórka jest zminiaturyzowanym miastem, wykonującym złożone funkcje, niezbędne do istnienia życia.

Błona komórkowa (cell membrane) jest samoregenerująca i składa się ze specjalnych protein (prostych białek), które monitorują zewnętrzne komórki i jednocześnie selekcjonują cząsteczki, które mogą wniknąć. Proteiny te działają jak pompy, kontrolujące import składników odżywczych i eksport produktów metabolizmu (przemiany materii).

Wewnątrz komórki widzimy uderzającą złożoność. Np. retikulum endoplazmatyczne (endoplasmic reticulum) jest siecią transportująca proteiny wytwarzane przez rybosomy. Rybosomy wytwarzają wiele rodzajów protein, a retikulum endoplazmatyczne przemieszcza je do odpowiednich miejsc.

Aparat Golgiego  (ciałko Golgiego)  transportuje je do zewnętrznej ściany, a lizosomy działają jak organy trawiące, dzielące i przetwarzające większe cząsteczki na  części, które komórka może użyć.

Mitochondria są stacjami zasilającymi każdej komórki. Wytwarzają paliwo, które zużywa komórka.

Jądro (nucleus) to centrum dowodzenia komórki. Wewnątrz jądra znajdują się chromosomy, które zawierają cząsteczkę DNA.  Działa ona jak biblioteka i zawiera wszystkie kodowe informacje potrzebne do życia. W tej wykrywającej, poprawiającej błędy i samokopiującej cząsteczce, są zakodowane miliardy poleceń.

Czy komórka mogłaby funkcjonować, gdyby którakolwiek z tych struktur nie powstała jednocześnie z innymi? Aby np. wyprodukować DNA, komórka potrzebuje ponad 75 różnego rodzaju protein. Jednak proteiny są produkowane tylko pod kierunkiem  DNA … jedynym rozwiązaniem tego dylematu jest STWORZENIE: gotowy projekt uwzględniający wszystkie powiązania między składnikami. Uwzględniający również wymogi środowiskowe i budulcowe by móc funkcjonować.