Konstrukcje proteinowe

Samoistne powstanie elementów budulcowych komórki biologicznej – prostych białek (protein), jest matematycznie tak wysoce nieprawdopodobne, że aż niemożliwe. Gdyby jednak w jakiś cudowny sposób proteiny ukształtowały się przypadkowo – to i tak nadal byłoby daleko do wyprodukowania życia.

Poszczególne elementy budowy organizmów żywych:

atomy –> aminokwasy –> białka proste(proteiny) + białka złożone –> komórka biologiczna…

Aminokwasy – są podstawowymi elementami budowy białek. Składają się z: grupy aminowej, grupy karboksylowej, atomu wodoru  oraz specyficznej dla każdego aminokwasu grupy R. Wszystkie te elementy skupione są wokół węgla a. Centralny węgiel połączony jest z czterema różnymi podstawnikami, co powoduje, że jest on asymetryczny. Związane jest to z dwoma możliwymi ułożeniami grup otaczających węgiel: prawoskrętnym lub lewoskrętnym.