DNA, mikrobiologia, biochemia, informacja biologiczna

DNA, Projekt i pochodzenie życia – Dr Charles B. Thaxton. Rozprawa naukowa napisana na międzynarodową konferencję „Jezus Chrystus, Bóg i człowiek” w Dallas, Texas.

DNA a pochodzenie życia. Informacja, specyfikacja i wyjaśnienie – esej Stephena C. Meyer’a będący oceną rywalizujących wyjaśnień pochodzenia informacji, koniecznej do zbudowania pierwszej komórki żywej [co biologowie rozumieją przez termin informacja w zastosowaniu do makrocząsteczek biologicznych ].

Wg DNA zaczęło się od Ewy – badania żeńskiego DNA, zwanego mitochondrialnym (mDNA), obecnego w organellach na zewnątrz jaja komórki, wskazują, że wszyscy ludzie wywodzą się od jednej kobiety. Wiek tej tzw. „mitochondrialnej Ewy” początkowo szacowano na ponad 100 tysięcy lat, ale kiedy udało się (na przykładzie rosyjskiej rodziny carskiej) zbadać szybkość mutacji zachodzących w genach ludzkich, wówczas skorygowano ten szacunek do około 10.000 lat. Jest to okres zbliżony do tego, na jaki biblijna chronologia datuje pierwszych ludzi …

Dzieło przypadku?