Dobór naturalny

Karol Darwin chciał wyjaśnić zjawisko życia w kategorii niezaplanowanych procesów naturalnych, pozbawionych celu i inteligencji. Dla niego mechanizm doboru naturalnego wyjaśniał pojawienie się projektu w przyrodzie, bez inteligentnego prowadzenia w jakiejkolwiek formie – dobór naturalny stał się  odpowiednikiem projektanta.

Współcześnie wiemy, że mechanizm doboru naturalnego pełni rolę selekcyjną – wybiera egzemplarze najlepiej przystosowane do określonego środowiska. Jednak powstania i złożoności życia nie wyjaśnia – zmiany w budowie  dzioba a pochodzenie organizmu to są zjawiska o innej skali,  problemy innego rodzaju.

W biologii istotne jest zrozumieć, gdzie działa zasada doboru naturalnego a gdzie nie – i na czym polega różnica.