Maszyny molekularne

Biologiczne nano-maszyny cząsteczkowe (molekularne) w żywej komórce. Twór przypadku czy celowy projekt?

Biologia molekularna pokazała nam jak ogromnie skomplikowane jest to, co żyje, zwł. kod genetyczny. Kod ten może być najlepiej zrozumiały w porównaniu do języka ludzkiego. Naukowcy zastosowali teorię informacji do biologii, szczeg. do genetycznego kodu. Teorię informacji stosuje się do systemu symboli, bez względu na elementy składowe tego systemu. Wniosek jaki płynie z zastosowań teorii informacji w biologii jest taki, że istnieje strukturalna tożsamość między kodem DNA i językiem pisanym. Czym więc jest kod DNA, przypadkowym tworem nie mającej celu ewolucji?