Książki elektroniczne

Sylvia Baker – „Kość niezgody”. Publikacja, poruszająca jako jedna z pierwszych na polskim rynku, zagadnienia powstania świata w świetle biblijnego kreacjonizmu. Nawiązuje do założeń teorii Darwina, wskazując, gdzie to, czego nauczano nas całymi latami, jest po prostu niemożliwe. Wskazuje też celowe fałszerstwa i niedomówienia, o których głośno się nie mówi.

Prof. dr inż Werner Gitt – „Pytania stawiane wciąż na nowo”. Książka ta jest wynikiem wielu rozmów, które prof. Werner Gitt odbywał podczas swoich wykładów i podróży. Pytania i odpowiedzi zostały spisane, dotyczą zagadnień naukowych oraz egzystencjalnych. Prof. Gitt doskonale łączy w swoich opracowaniach wiedzę biblijną i naukowe fakty.

Prof. dr inż Werner Gitt – „Człowiek – fascynująca istota”. Publikacja opisująca złożoność i niezwykłość składowych ludzkiego ciała. Poza nurtami o czysto naukowym charakterze, autor porusza tematy dotyczące celu i sensu powstania takiej konstrukcji, jaką jest każdy z nas.

Prof. dr inż Werner Gitt – „Gdyby zwierzęta mogły mówić”. Pokaźna dawka informacji, prezentująca tajniki budowy i funkcjonowania kilku wybranych zwierząt. Dane te wyraźnie dowodzą, jak wielki geniusz inżynieryjny odpowiada za powstanie takich arcydzieł, przy których ludzkie dokonania pozostają daleko w polu …

Prof. dr inż Werner Gitt – „A inne religie?” Opracowanie poświęcone różnicy między tym, co wynika z Biblii, a tym, co płynie z ludzkich przekazów religijnych. Czym jest religia, a czym relacja z Bogiem? Co sprawia, że w porównaniu w wszelkimi „świętymi księgami”, Biblia jest unikatowa, wyjątkowa ? Co dowodzi, że właśnie Biblia jest słowem Boga do człowieka ?