NAUKA PRZECZY TEORII EWOLUCJI

Artykuły

Publikacje z różnych dziedzin wiedzy, pogrupowane tematycznie. Znajdują się tu artykuły pokazujące, że wiara oparta o biblijny przekaz nie stoi w sprzeczności ze współczesną nauką. Wręcz przeciwnie, nauka wskazuje na istnienie Boga i dowodzi, że Biblia jest niezwykle wiarygodna. TRUDNY TOTO LOTEK Wyobraźmy sobie toto lotka, w którym naprawdę trudno wygrać: losowanych jest 6 kul …

Artykuły Read More »

Konstrukcje proteinowe

Samoistne powstanie elementów budulcowych komórki biologicznej – prostych białek (protein), jest matematycznie tak wysoce nieprawdopodobne, że aż niemożliwe. Gdyby jednak w jakiś cudowny sposób proteiny ukształtowały się przypadkowo – to i tak nadal byłoby daleko do wyprodukowania życia. Poszczególne elementy budowy organizmów żywych: atomy –> aminokwasy –> białka proste(proteiny) + białka złożone –> komórka biologiczna… …

Konstrukcje proteinowe Read More »

Komórka biologiczna

Matematycznie możemy dowieść, że ewolucja wg darwinowskich założeń jest jedynie żartem  (zobacz – matematyczne prawdopodobieństwo , zobacz też – absurdy  teorii ewolucji). Po prostu – nie jest możliwa (zobacz – niemożliwości …). Jeden z wiodących ewolucjonistów, Richard Dawkins, przyznał w swojej  książce „Niewidomy zegarmistrz”, że jądro każdej komórki roślinnej, zwierzęcej czy ludzkiej, posiada więcej danych …

Komórka biologiczna Read More »

Komórka

Artykuł ten w ogóle nie zawiera odniesienia do ewolucji. Czytamy w nim: Teoria komórkowa stwierdza, że ciało organizmów zbudowane jest z komórek i ich wytworów. Uzasadnione więc jest pytanie: jak komórka powstała i dlaczego w ogóle funkcjonuje? Kiedy studiowałem na Politechnice, miałem kolegę, który opowiadał taką historię. Już od dziecka miał zapędy inżynierskie, i bardzo …

Komórka Read More »

INFORMACJA

Informacja – uporządkowane dane, przekaz treści. Składnik niematerialny, wymagający: kodu, nadawcy, odbiorcy, treści, nośnika, urządzeń ją przetwarzających. Informacje i systemy je obsługujące znajdujemy w ludzkich wytworach: książkach, programach komputerowych. Znajdujemy je także w strukturach biologicznych organizmu. Informacja jest niezbędna do wytworzenia wielu elementów świata widzialnego. A jak wiemy, informacja pochodzi od intelektu – nie bierze …

INFORMACJA Read More »

Geneza organizmów wielokomórkowych

Życie wymaga odpowiedniej chemii. Nasze ciała funkcjonują dzięki reakcjom chemicznym i tym samym zależą od niezmiennych praw chemicznych. Informacja niezbędna dla każdego żywego organizmu ulokowana jest w łańcuchu DNA. Życie, które znamy, nie byłoby możliwe, gdyby prawa chemiczne były inne. Właściwości pierwiastków i związków chemicznych nie są przypadkowe. Z tego powodu można je uporządkować w …

Geneza organizmów wielokomórkowych Read More »

Genetyka i krzyżowanie

Powstawanie nowych i bardziej złożonych form życia dzięki mutacjom genetycznym. Założenie: W przeszłości zdarzało się, że informacja genetyczna istniejących już organizmów była pozytywnie modyfikowana i wzbogacana na drodze mutacji genetycznych wywoływanych przez czynniki zewnętrzne.Logika i nauka: Po pierwsze, żadnemu naukowcowi nie udało się dotychczas zaobserwować wzbogacenia informacji genetycznej jakiegokolwiek organizmu. Po drugie, na bazie przeprowadzonych …

Genetyka i krzyżowanie Read More »

EWOLUCJA BIOLOGICZNO-KULTUROWA

JĘZYKOZNAWSTWO I BIOLINGWISTYKA Stopniowe wykształcenie mowy przez hominidy uwarunkowane przez rozwój społeczny, kulturowy i cywilizacyjny. Założenie: Choć językoznawcy do dziś nie są w stanie przedstawić przekonującej teorii na temat pochodzenia języka, jednakże wszystkie teorie zakładają, że siłą napędową, która spowodowała wytworzenie mowy ludzkiej przez 'brakujące ogniwa’ oraz ludzi pierwotnych był ich rozwój społeczno-kulturowy oraz cywilizacyjny. …

EWOLUCJA BIOLOGICZNO-KULTUROWA Read More »

Ewolucja Biologiczna

Powstawanie nowych i bardziej złożonych form życia dzięki mutacjom genetycznym. Założenie: W przeszłości zdarzało się, że informacja genetyczna istniejących już organizmów była pozytywnie modyfikowana i wzbogacana na drodze mutacji genetycznych wywoływanych przez czynniki zewnętrzne.Logika i nauka: Po pierwsze, żadnemu naukowcowi nie udało się dotychczas zaobserwować wzbogacenia informacji genetycznej jakiegokolwiek organizmu. Po drugie, na bazie przeprowadzonych …

Ewolucja Biologiczna Read More »

DNA, mikrobiologia, biochemia, informacja biologiczna

DNA, Projekt i pochodzenie życia – Dr Charles B. Thaxton. Rozprawa naukowa napisana na międzynarodową konferencję „Jezus Chrystus, Bóg i człowiek” w Dallas, Texas. DNA a pochodzenie życia. Informacja, specyfikacja i wyjaśnienie – esej Stephena C. Meyer’a będący oceną rywalizujących wyjaśnień pochodzenia informacji, koniecznej do zbudowania pierwszej komórki żywej [co biologowie rozumieją przez termin informacja …

DNA, mikrobiologia, biochemia, informacja biologiczna Read More »