KREACJONIZM

Inteligentny projekt

Czym jest Inteligentny Projekt Inteligentny projekt – (ang. theory of intelligent design, określana często skrótem ID – intelligent design) jest to koncepcja, która utrzymuje, że wyjaśnieniem dla pewnych cech Wszechświata i żywych organizmów jest siła sprawcza – „inteligentna przyczyna”, a nie działające samoistnie niesterowane procesy przyrodnicze, takie jak dobór naturalny i samoczynna ewolucja. Nauka powinna …

Inteligentny projekt Read More »

Dowody kosmologiczne

– skąd wzięły się i dlaczego działają niematerialne prawa przyrody (fizyczne, chemiczne, matematyczne, biologiczne, logiczne);– skąd wzięły się materia i energia;– skąd wzięła się informacja, wymagająca:  kodu, nadawcy, odbiorcy, treści, urządzeń ją przetwarzających  (a tym właśnie jest DNA i struktury biologiczne organizmu);–  jak coś, co jest niematerialne, może zaistnieć, czy ewoluować (informacja jest wielkością niematerialną);– skąd wzięły …

Dowody kosmologiczne Read More »

Nauka i wiara

Przez bardzo długi czas wiele osób wierzyło, że ewolucja Darwina wyjaśniała to, co widzimy w biologii. Nie dlatego, że sami zrozumieli, jak właściwie je wyjaśnia, ale dlatego, że tak im powiedziano. W szkołach podstawowych uczono nas biologii Darwinowskiej. W szkole średniej i na studiach żyliśmy w atmosferze, w której zakładano, że ewolucja Darwina wyjaśniała biologię… …

Nauka i wiara Read More »

Naukowcy o Inteligentnym Projekcie

Czym jest Inteligentny  Projekt – opracowanie przedstawiające, o co chodzi w  tej  koncepcji badawczej. Wśród biblijnych kreacjonistów jest duże grono czynnych zawodowo naukowców – zobacz: www.dissentfromdarwin.org Teoria Inteligentnego Stwórcy w naukowym magazynie – The Scientist to „międzynarodowy magazyn z wiadomościami publikowanymi w druku i w Sieci. Informuje i analizuje wydarzenia które mają znaczenie dla badaczy …

Naukowcy o Inteligentnym Projekcie Read More »

Naukowcy o teorii ewolucji

Systematycznie wzrasta liczba naukowców odrzucających neodarwinistyczną ewolucję. Zgromadzone w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat naukowe świadectwo z wielu dziedzin nauki, takich jak kosmologia, fizyka, biologia molekularna spowodowało, że wielu naukowców zaczęło otwarcie kwestionować neodarwinizm i bardziej krytycznie przyglądać się dowodom mających go wspierać. Coraz więcej naukowców otwarcie wyraża swój sceptycyzm wobec możliwości, by przypadkowe mutacje i …

Naukowcy o teorii ewolucji Read More »

Niemożliwości Teorii Ewolucji

Niemożliwości Teorii Ewolucji Istnieje mnóstwo faktów, niemożliwych z punku widzenia logiki, zdrowego rozsądku, rachunku prawdopodobieństwa. Przedstawiamy niektóre z nich, większość została odkryta i opisana wiele lat temu. Nie zostały jednak podane do powszechnej wiadomości w podręcznikach i programach popularnonaukowych emitowanych w mediach. Dlaczego? Ponieważ w świetle tych danych teoria ewolucji staje się tak nieprawdopodobna, że …

Niemożliwości Teorii Ewolucji Read More »

Porównania sposobów myślenia

Wprowadzenie do problematyki sporu ewolucjonizm-kreacjonizm – opracowania w serwisie internetowym Polskiego Towarzystwa Kreacjonistycznego. Teoria inteligentnego projektu kontra neodarwinizm – Agnieszka Stelmach. Artykuł bardzo czytelnie przedstawia  tło różnicy zdań – pomiędzy wyznawcami  teorii  ewolucji  a  zwolennikami coraz popularniejszej  koncepcji  wyjaśniającej powstanie życia na Ziemi. Aleksander Barański – „Stworzenie świata a wiara”. We współczesnym świecie najpopularniejszą teorią, mówiącą o powstaniu …

Porównania sposobów myślenia Read More »

Odwieczne Prawa przyrody

Zasady działania Wszechświata – prawa przyrody Wszechświat działa według pewnych zasad — praw, którym wszystko musi się podporządkować. Te prawa są precyzyjne, a wiele z nich ma matematyczny charakter. Prawa przyrody są hierarchiczne – prawa drugorzędne opierają się na prawach podstawowych, bez których wszechświat nie istniałby. Skąd jednak wzięły się te prawa i dlaczego działają? …

Odwieczne Prawa przyrody Read More »

MONTAŻ

Montaż – (z fr. montage) – rodzaj pracy polegającej na stosowaniu połączeń ze sobą z różnych  przedmiotów.W procesie produkcyjnym montaż polega na połączeniu ze sobą gotowych elementów, wyprodukowanych wg opracowanych i uzgodnionych kryteriów technicznych potrzebnych do powstania produktu końcowego – jako całości. Złożona całość, skomplikowane systemy – powstają nie byle jak, ale właśnie w drodze …

MONTAŻ Read More »

RELIGIA

Co oznacza to słowo? Przede wszystkim wiarę. W coś, czego nie da się sprawdzić metodami dostępnymi dla człowieka, w oparciu o całkowite możliwości poznawcze ludzkiego gatunku. Czyli, inaczej mówiąc – podłożem każdej religii jest WIARA. Religia jest systemem wyznawania wiary. Zależnie od kręgu kulturowego, zachowania religijne mogą mieć postać: bardzo powściągliwą, zachowawczą (głęboko w sobie), …

RELIGIA Read More »