Naukowcy o Inteligentnym Projekcie

Czym jest Inteligentny  Projekt – opracowanie przedstawiające, o co chodzi w  tej  koncepcji badawczej.

Wśród biblijnych kreacjonistów jest duże grono czynnych zawodowo naukowców – zobacz: www.dissentfromdarwin.org

Teoria Inteligentnego Stwórcy w naukowym magazynie – The Scientist to „międzynarodowy magazyn z wiadomościami publikowanymi w druku i w Sieci. Informuje i analizuje wydarzenia które mają znaczenie dla badaczy życia.” Inteligentne Stworzenie – które jeden z krytyków nazywa „starym kreacjonistycznym argumentem w nowych szatach” – znaczy że „idea początków informacji jest najlepiej wyjaśniona przez dzieło inteligencji a nie wyłącznie przez procesy martwej materii”, powiedział Meyer w The Scientist. W swoim artykule, Meyer, zasłużony działacz w Discovery Institute, stwierdza: „To czego brakuje w teorii naturalnej selekcji – dostarcza teoria celowego i zaplanowanego stworzenia.”

Inteligentny Projekt nie uczy o Bogu?  Jeśli wiedza (nauka) opiera się na doświadczeniu, to ta wiedza mówi nam, że wiadomość zakodowana w DNA z pewnością miała początek w inteligentnym źródle. Z jakim inteligentnym pośrednikiem mieliśmy do czynienia? Sama nauka nie udziela nam odpowiedzi na to pytanie. Pozostawia to religii i filozofii. Fakt ten jednak nie powinien  stanowić przeszkody w tym, aby wiedza uznała dowody za istnieniem inteligentnego źródła pochodzenia. 

Brytyjczycy wolą projekt niż Darwina.   Niedawny sondaż przeprowadzony w Wielkiej Brytanii ukazuje zaskakujący poziom sceptycyzmu wobec darwinowskiej teorii ewolucji. Okazuje się, że 51% Brytyjczyków nie wierzy, by teoria ta wyjaśniała złożoność życia. Co więcej, większość rodaków Darwina uważa, by w pełni wyjaśnić tę złożoność, inteligentny projekt musi wejść na scenę.

Teoria inteligentnego projektu kontra neodarwinizm.  Media polskie skąpo donoszą o sporze toczącym się między zwolennikami tzw. teorii inteligentnego projektu (Inteligent Design) a obrońcami neodarwinizmu. A tymczasem idzie o podstawowe zasady. O obalenie panoszącego się blisko od 150 lat we wszystkich sferach życia ewolucjonizmu (źródła wszelkiej poprawności), uzurpującego sobie prawo do twierdzenia, jakoby naukowo zostało udowodnione, że Boga nie ma.

System na muszce. Złożone mechanizmy przypominają organizmy żywe. 

Mucha i samolot pasażerski Boeing 777 – wydaje się, że oprócz zdolności latania dzieli je wszystko. A jednak coraz częściej biolodzy i inżynierowie mówią: najwyższy czas porównać nasze spostrzeżenia, możemy się wzajemnie wiele nauczyć.

Chcą kryminalizować „inteligentny projekt”.

Europejscy Darwiniści pragną, aby koncepcję Inteligentnego Projektu uznać za sprzeczną z prawem, ponieważ stanowi ona „zagrożenie dla praw człowieka” – informuje angielskojęzyczna strona internetowa Evolution News & Views. Raport Komisji stwierdza: „Bez wątpienia nie ma wątpliwości co do tego, że teoria ewolucji leży u podstaw naszego pojmowania wszechświata i życia na ziemi. Z tego względu koncepcja Inteligentnego Projektu musi być zwalczana, gdyż należy unikać sytuacji kiedy wątpliwości w odniesieniu do teorii ewolucji zakradają sie w umysły jednostek. Rada Europy twierdzi, że stoi na straży praw człowieka i demokracji opartej na zasadach pluralizmu.