Porównania sposobów myślenia

Wprowadzenie do problematyki sporu ewolucjonizm-kreacjonizm

– opracowania w serwisie internetowym Polskiego Towarzystwa Kreacjonistycznego.

Teoria inteligentnego projektu kontra neodarwinizm

– Agnieszka Stelmach. Artykuł bardzo czytelnie przedstawia  tło różnicy zdań – pomiędzy wyznawcami  teorii  ewolucji  a  zwolennikami coraz popularniejszej  koncepcji  wyjaśniającej powstanie życia na Ziemi.

Aleksander Barański – „Stworzenie świata a wiara”.

We współczesnym świecie najpopularniejszą teorią, mówiącą o powstaniu człowieka jest teoria ewolucji. Czy jest to jednak jedyna teoria ? Jak w tym wszystkim może się odnaleźć człowiek wierzący w nieomylność Pisma Świętego ?

Teoria Ewolucji versus Kreacjonizm.

Nie poruszamy się między dwiema skrajnościami – „antynaukowy, fanatyczny religijnie fundamentalizm chrześcijański głoszący sześciodniowe stworzenie contra światły i naukowy ewolucjonizm”. Spektrum jest znacznie szersze i pośrodku debaty są światli i naukowo podchodzący do zagadnienia tak zwolennicy młodej ziemi jak i progresywnego kreacjonizmu…

Prawdziwa tolerancja w szkołach.

Każda teoria pochodzenia życia będzie miała religijne implikacje, ale to nie znaczy, że należy ją wyrzucić z sal szkolnych. Sam darwinizm posiada religijne (czy raczej — antyreligijne) implikacje, ale nadal uważa się, że nauczanie go w szkołach publicznych jest właściwe. Darwinizm i teoria projektu nie są dwiema różnymi dziedzinami wiedzy; są to rywalizujące odpowiedzi na to samo pytanie: jak życie powstało i różnicowało się na Ziemi? Jeśli można nauczać jednego ujęcia, to powinno się nauczycielom pozwolić nauczać także i drugiego. Na tym właśnie polega dobra pedagogika. Najlepszym sposobem, by uczniowie rozumieli kontrowersyjne sprawy, jest prezentowanie obu stron, nauczanie ich, jak ważyć świadectwo empiryczne i jak krytycznie myśleć..