Planeta ziemia

Planeta Ziemia. Zasada antropiczna.

Gdy staramy się przedstawić wszechświat, wyprowadzić matematyczny wzór, to szybko odkrywamy, że są tysiące parametrów i danych, które w razie zmiany czynią życie niemożliwym. Okazuje się, że gdyby Ziemia była trochę bardziej lub mniej oddalona od Słońca – byłoby zbyt gorąco lub zbyt zimno. Gdyby jej masa była inna – utrzymałaby za mało lub za dużo atmosfery. Wszystkie te parametry zachowują szalenie delikatną równowagę. Jest to tzw. zasada antropiczna (delikatna równowaga czynników, umożliwiająca istnienie życia na Ziemi). Innymi słowy – wszystko zostało zręcznie zaprojektowane i zbalansowane dla istnienia człowieka.

Gdybyśmy byli 5 % bliżej słońca woda w oceanach wygotowałaby się,  gdybyśmy byli 1 %  dalej oceany zamarzłyby.  Siła grawitacji jest precyzyjnie wyważona – większa – zbyt duże ciśnienie atmosferyczne, mniejsza – nie ma atmosfery. Grubość skorupy ziemskiej jest niesłychanie ważna, okres obrotu Ziemi i oddziaływanie grawitacyjne z księżycem muszą być odpowiednie. Wszystko to określono jako zasadę antropiczną, co przemawia za Projektantem.