Odkrycia archeologiczne

Archeologia biblijna  jest serwisem informującym o najnowszych odkryciach archeologicznych i innych aktualnych wydarzeniach, które mają związek z historią biblijną.

Wyjście Izraelitów z Ziemi Egipskiej (Exodus) – kilka tysięcy lat po tym, jak Adam przebywał w obecności Jahweh – Boga Istniejącego, Stwórca niebios i ziemi ponownie objawił się jako Ten, Który Zawsze Jest i zawsze chce być blisko człowieka. Plagi egipskie, przejście Izraelitów przez Morze Czerwone, Boża chwała na górze Synaj i mury Jerycha, które upadły w jednej chwili to najbardziej fascynujące i spektakularne cuda opisane w Biblii – cuda, które Wielki Bóg uczynił dla małych ludzi, aby ich wyrwać z wieloletniej udręki i niewoli. Obecnie słyszy się, że Bóg nic takiego nie uczynił dla ludzi, że żadnego exodusu nie było, że Biblia to bajka.Te strony internetowe powstały w rezultacie poszukiwań mających na celu zweryfikowanie odkryć archeologicznych z historią zapisaną na kartach Starego Testamentu. Po zapoznaniu się z prezentowanymi tu informacjami każdy będzie mógł sam zdecydować czy archeologia rzeczywiście nie potwierdza lub nawet przeczy opowieści ksiąg Mojżeszowych, Jozuego i Sędziów. Przytaczane tu dane są powszechnie znane w kręgu egiptologów i można je bardzo łatwo zweryfikować zaglądając do fachowej literatury z zakresu poruszanych zagadnień.