STRONY

Genetyka i krzyżowanie

Powstawanie nowych i bardziej złożonych form życia dzięki mutacjom genetycznym. Założenie: W przeszłości zdarzało się, że informacja genetyczna istniejących już organizmów była pozytywnie modyfikowana i wzbogacana na drodze mutacji genetycznych wywoływanych przez czynniki zewnętrzne.Logika i nauka: Po pierwsze, żadnemu naukowcowi nie udało się dotychczas zaobserwować wzbogacenia informacji genetycznej jakiegokolwiek organizmu. Po drugie, na bazie przeprowadzonych …

Genetyka i krzyżowanie Read More »

EXODUS

Kilka tysięcy lat po tym, jak Adam przebywał w obecności Jahweh – Boga Istniejącego, Stwórca niebios i ziemi ponownie objawił się jako Ten, Który Zawsze Jest i zawsze chce być blisko człowieka. Plagi egipskie, przejście Izraelitów przez Morze Czerwone, Boża chwała na górze Synaj i mury Jerycha, które upadły w jednej chwili to najbardziej fascynujące …

EXODUS Read More »

Ewolucja małp

Jest jeszcze jedna ciekawostka, ilustrująca problem logiki ewolucjonistycznej. Otóż na s. 786 Encyklopedii mogliśmy przeczytać, że ewolucja (zwłaszcza w przypadku zmian szkieletu) jest dobrze poświadczona w skamieniałościach. Jest to pewnik powszechnie nauczany na zasadzie oczywistości. Przykładowo, w opracowaniu Biologia – Vademecum. Egzamin gimnazjalny. Gdynia 2011, na s. 159 dowody ewolucji są podzielone na pośrednie i …

Ewolucja małp Read More »

Ewolucja inteligencji

Antropologowie ewolucyjni uważają, że zdolności umysłowe musiały ewoluować. Jednak zauważają duże luki w tym zapisie archeologicznym, na podstawie których trudno jest stwierdzić, czy ewolucja mentalna była stopniowa, czy przerywana skokami i stratami. INTELIGENTNA EWOLUCJA według teorii ewolucji wszystkie organizmy rozwijały się samoistnie 'ku górze’ wykształcając narządy i organy, które swoją złożonością zdumiewają największych uczonych – …

Ewolucja inteligencji Read More »

EWOLUCJA BIOLOGICZNO-KULTUROWA

JĘZYKOZNAWSTWO I BIOLINGWISTYKA Stopniowe wykształcenie mowy przez hominidy uwarunkowane przez rozwój społeczny, kulturowy i cywilizacyjny. Założenie: Choć językoznawcy do dziś nie są w stanie przedstawić przekonującej teorii na temat pochodzenia języka, jednakże wszystkie teorie zakładają, że siłą napędową, która spowodowała wytworzenie mowy ludzkiej przez 'brakujące ogniwa’ oraz ludzi pierwotnych był ich rozwój społeczno-kulturowy oraz cywilizacyjny. …

EWOLUCJA BIOLOGICZNO-KULTUROWA Read More »

Ewolucja Biologiczna

Powstawanie nowych i bardziej złożonych form życia dzięki mutacjom genetycznym. Założenie: W przeszłości zdarzało się, że informacja genetyczna istniejących już organizmów była pozytywnie modyfikowana i wzbogacana na drodze mutacji genetycznych wywoływanych przez czynniki zewnętrzne.Logika i nauka: Po pierwsze, żadnemu naukowcowi nie udało się dotychczas zaobserwować wzbogacenia informacji genetycznej jakiegokolwiek organizmu. Po drugie, na bazie przeprowadzonych …

Ewolucja Biologiczna Read More »

Encyklopedia sprzeczności

Oczywiście, łatwiej jest krytykować niż samemu coś stworzyć, jednak bez życzliwej krytyki i zrozumienia uwag innych naukowców trudno mówić o rzetelności przekazywanej wiedzy. Mój profesor lubił mawiać: „W nauce zawsze musi być dyskusja. Jeśli nie ma dyskusji, nie ma nauki”. Dlatego po przeczytaniu dzieła Biologia. Encyklopedia szkolna WSiP, Warszawa 2005, postanowiłem spisać kilka uwag naukowych. …

Encyklopedia sprzeczności Read More »

Ewolucja i nauka

Przyjrzyjmy się wyjaśnieniom, dotyczącym przypadkowości zmian ewolucyjnych, podanym w artykule naukowców francuskich Th. Lenormand, D. Roze, F. Rousset, Stochasticity in evolution (vol. 24, nr 3-2009, s. 159-165). Autorzy, przekonani ewolucjoniści, chętnie operują słowami „mogło się wydarzyć”, „mogło nastąpić”. Przy czym jednoznacznie stwierdzają, że ewolucja jest sterowana nie przez prosty przypadek, tylko przez zbieg okoliczności. To …

Ewolucja i nauka Read More »

Dowody kosmologiczne

– skąd wzięły się i dlaczego działają niematerialne prawa przyrody (fizyczne, chemiczne, matematyczne, biologiczne, logiczne);– skąd wzięły się materia i energia;– skąd wzięła się informacja, wymagająca:  kodu, nadawcy, odbiorcy, treści, urządzeń ją przetwarzających  (a tym właśnie jest DNA i struktury biologiczne organizmu);–  jak coś, co jest niematerialne, może zaistnieć, czy ewoluować (informacja jest wielkością niematerialną);– skąd wzięły …

Dowody kosmologiczne Read More »

Dobór naturalny

Karol Darwin chciał wyjaśnić zjawisko życia w kategorii niezaplanowanych procesów naturalnych, pozbawionych celu i inteligencji. Dla niego mechanizm doboru naturalnego wyjaśniał pojawienie się projektu w przyrodzie, bez inteligentnego prowadzenia w jakiejkolwiek formie – dobór naturalny stał się  odpowiednikiem projektanta. Współcześnie wiemy, że mechanizm doboru naturalnego pełni rolę selekcyjną – wybiera egzemplarze najlepiej przystosowane do określonego …

Dobór naturalny Read More »