Współczesna nauka potwierdza informacje z Biblii

We współczesnym świecie panuje powszechna opinia, że treści biblijne są albo fałszywe, albo naiwne, albo przypadkowo zbieżne z aktualnymi danymi naukowymi. Przykład: przez wiele lat panował – i w wielu miejscach nadal istnieje pogląd – iż Biblia twierdzi, że świat jest płaski.Taki stan rzeczy miał i ma miejsce, pomimo tego że współczesna nauka – a …

Współczesna nauka potwierdza informacje z Biblii Read More »