W jaki sposób i dlaczego, badacze faktów odrzucają ewolucjonizm

Aleksander Barański – „Stworzenie świata a wiara”.

We współczesnym świecie najpopularniejszą teorią, mówiącą o powstaniu człowieka jest teoria ewolucji. Czy jest to jednak jedyna teoria ? Jak w tym wszystkim może się odnaleźć człowiek wierzący w nieomylność Pisma Świętego ?

Ewolucjonizm sprzeczny z chrześcijaństwem.

Publikujemy tekst dr Janusza Kucharczyka (Wykładowca WBST w Radości), który trzy lata temu podpisał list środowisk baptystycznych mówiący o braku sprzeczności pomiędzy chrześcijaństwem a ewolucjonizmem (pełny tekst w artykule). Obecnie dr Kucharczyk uważa podpisanie tego listu za błąd i staje na stanowisku, że nie da się pogodzić darwinizmu z chrześcijaństwem.

Naukowe słabości teorii ewolucji.

Teoria ewolucji nie jest naukowym faktem. Faktami są skamieliny, kości, szkielety. Nie obserwujemy ewolucji ponieważ jest ona sposobem interpretowania faktów przez pryzmat pewnych założeń o podłożu światopoglądowym.