Pokażę Ci w tym krótkim artykule to, w jaki sposób Podstawowe Prawa Naukowe przeczą teorii ewolucji.

Ewolucjoniści nie tak dawno jeszcze twierdzili, że cały wszechświat wziął się z jakiegoś jednego KOSMICZNEGO JAJA, które eksplodowało. Dzisiaj oczywiście już tego nie mówią bo nie lubią kłopotliwego pytania: „skąd się to jajo wzięło” i obecnie mówią, że to wszystko wzięło się z NICZEGO. 

Deklarują, że ok. 13 do 20 miliardów lat temu nie było NIC i to nic, którego nie było eksplodowało i nazywają to Wielkim Wybuchem. 

I przez kilka setek, milionów, miliardów lat – kto to wie – zaczęły formować się chmury gazowe Wodoru i Helu, które stworzyły centrum grawitacji i to się załamało i zainicjowało reakcję nuklearną co spowodowało powstanie pierwszych gwiazd ok. 10 – 12 miliarda lat temu. I jakieś gwiazdy eksplodowały tworząc Supernowe i to spowodowało Kosmiczne Tło Mikrofalowe i w końcu ok. 5 miliarda lat temu powstało nasze Słońce i nasz Układ Słoneczny, gdzie 4.6 miliarda lat temu uformowała się Ziemia, a 3.5 miliarda lat temu rozpoczęło się życie na Ziemi. 

Teoria Wielkiego Wybuchu została wyssana z palca dla wsparcia Teorii Ewolucji. 

Bez Teorii Ewolucji nie ma Wielkiego Wybuchu – on czyni naukę samą w sobie niemożliwą.

Kiedy ewolucjoniści mówią o ewolucji mają na myśli 6ść znaczeń lub etapów ewolucji:

1. Ewolucja Kosmiczna

2. Ewolucja Chemiczna

3. Ewolucja Gwiezdna i Planetarna

4. Ewolucja Biologiczna

5. Makroewolucja

6. Mikroewolucja

Przeprowadzę was krótko przez tych 5ęć pierwszych znaczeń ewolucji i pokażę wam w jaki sposób Podstawowe Prawa Naukowe przeczą teorii ewolucji i to takie podstawowe podstawowe prawa. Na koniec krótko omówię szóste znaczenie – mikroewolucję i jest to jedyna rzecz z którą się zgadzamy.

Omówię zatem:

  1. Prawo Zachowania Masy i Energii.
  2. Drugie Prawo Termodynamiki znane jako Prawo Entropii.
  3. Prawo Zachowania Momentu Pędu.
  4. Prawo Biogenezy.
  5. Eksplozję Kambryjską.

EWOLUCJA KOSMICZNA.

Pierwsza według ewolucjonistów to ewolucja kosmiczna tzw. Teoria Wielkiego Wybuchu.

Hipoteza, która mówi, że czas, przestrzeń, cała materia i energia oraz informacja pojawiły się nagle z NICZEGO.

Nie było NIC i nagle to NIC, którego nie było – eksplodowało i pojawiło się wszystko.

Twierdzenie, że coś powstało z niczego jest antynaukowe i narusza podstawowe Prawa Fizyki, które mówią, że Materia i Energia nie może powstać z niczego ani przestać istnieć i że ilość Materii i Energii we Wszechświecie jest stała.

Są to zasady oparte na eksperymentach naukowych, głoszące niezmienność pewnych wielkości charakteryzujących Materię i Energię np. Prawo Zachowania Masy, Prawo Zachowania Energii, Prawo Zachowania Pędu, Prawo Zachowania Momentu Pędu, Prawo Zachowania Ładunku Elektrycznego, Liczby Barionowej itd. 

Mówią one na różne sposoby, że materia i energia są wzajemnie powiązane. 

Możesz zamienić np. jedno w drugie, ale nie możesz ich zniszczyć lub stworzyć z niczego. 

Najbardziej wydajna zamiana materii w energię jaką znamy to eksplozja nuklearna, gdzie mała ilość materii daje ogromną ilość energii. 

Ale jedyne co tutaj się robi to zamienia się jedno w drugie.

I my widzimy działanie tych Praw każdego dnia np. dlaczego potrzebujesz codziennie jeść?

Ponieważ twoje ciało potrzebuje energii, ale nie potrafi wytworzyć jej z niczego tylko potrzebuje czegoś i sięga po jakieś zewnętrzne źródło w której jest ona nagromadzona. 

Nie da się w naukowy sposób nic stworzyć z niczego i nauka to potwierdza w naukowym doświadczeniu. 

Teoria Wielkiego Wybuchu mówi, że na początku NIC nie było.

I wtedy to NIC, którego nie było eksplodowało i narusza to podstawowe Prawa Fizyki na skalę Wszechświata bo mówi: wszystko, a więc cała materia i energia we Wszechświecie pojawiła się z niczego. 

Pytam się kolegi ewolucjonisty: Co eksplodowało?

Odpowiada mi: NIC eksplodowało. 

Jak może Nic eksplodować? – pytam ponownie.

Mój kolega ewolucjonista odpowiada: Nic widocznie może eksplodować bo eksplodowało jak widać po tym, że mamy teraz wszystko raczej niż NIC.

Ja mogę się mylić, ale myślę, że 

– Nic nie może nic stworzyć i myślę, że Nic nie może nic zrobić i znikąd nic nie może się nagle pojawić. 

I ludzie czasami się ze mną zgadzają, że rzeczywiście brzmi to słabo, ale mówią: 

jeśli czekasz wystarczająco długo to nawet coś idiotycznie niemożliwego może się wydarzyć. 

Ale tego argumentu nie da się użyć ponieważ hipoteza mówi, że przed Wielkim Wybuchem nawet CZAS nie istniał. Więc jeśli nie było czasu przed Wielkim Wybuchem to nie możesz czekać na żadne wydarzenie nawet idiotyczne ponieważ nie ma czasu w którym mógłbyś czekać – prawda?

Ani nie byłoby MIEJSCA w którym mógłbyś czekać bo nie było również przestrzeni, ponieważ Wielki Wybuch stworzył podobno również przestrzeń.

Współczesna nauka potwierdza natomiast Biblijny pogląd, że wszechświat jest skończony. 

Odkrycie na początku XX w., że galaktyki systematycznie przesuwają się ku czerwieni, dowiodło, że Wszechświat rozszerza się, natomiast odkrycie mikrofalowego promieniowania tła wskazuje na to, że Wszechświat miał swój początek.

Przestrzeń, czas, materia, energia i informacja nie są wieczne i miały swój początek i ten skończony układ musiał zostać powołany do istnienia przez działanie jakiejś siły z zewnątrz. 

W Księdze Rodzaju jest napisane: „Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię”. 

My odwołujemy się do Boga – Inteligentnej Istoty, która zainicjowała zaistnienie tego całego świata. Materia, Energia, Czas, Przestrzeń i Informacja zostały raz stworzone i już są – nie mogą zniknąć tak, aby przestać być, ani się znikąd pojawić tak, aby powstać z niczego i to jest zgodne z nauką. 

Natomiast wszelkie ewolucjonistyczne próby tłumaczenia tego, że z NICZEGO powstało wszystko za pomocą Wielkiego Wybuchu są śmieszne.