BIOLOGIA I MIKROEWOLUCJA

Kamienie wołać będą

Dr hab. inż.  Mirosław Rucki Jesteśmy stworzeni, by wysławiać Boga i uobecniać Jego władzę na tym świecie. Wszystko, co żyje, świadczy o Jego potędze i mądrości. Gdyby jednak tego było za mało, również kamienie wołają i przemawiają do naszego rozumu: „Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego” (Pwt 4,39). „Czy nie widzi ten, kto ukształtował oko?” (Ps 94,9) Logika psalmisty …

Kamienie wołać będą Read More »

Ewolucja małp

Jest jeszcze jedna ciekawostka, ilustrująca problem logiki ewolucjonistycznej. Otóż na s. 786 Encyklopedii mogliśmy przeczytać, że ewolucja (zwłaszcza w przypadku zmian szkieletu) jest dobrze poświadczona w skamieniałościach. Jest to pewnik powszechnie nauczany na zasadzie oczywistości. Przykładowo, w opracowaniu Biologia – Vademecum. Egzamin gimnazjalny. Gdynia 2011, na s. 159 dowody ewolucji są podzielone na pośrednie i …

Ewolucja małp Read More »

Ewolucja inteligencji

Antropologowie ewolucyjni uważają, że zdolności umysłowe musiały ewoluować. Jednak zauważają duże luki w tym zapisie archeologicznym, na podstawie których trudno jest stwierdzić, czy ewolucja mentalna była stopniowa, czy przerywana skokami i stratami. INTELIGENTNA EWOLUCJA według teorii ewolucji wszystkie organizmy rozwijały się samoistnie 'ku górze’ wykształcając narządy i organy, które swoją złożonością zdumiewają największych uczonych – …

Ewolucja inteligencji Read More »

Ewolucja i nauka

Przyjrzyjmy się wyjaśnieniom, dotyczącym przypadkowości zmian ewolucyjnych, podanym w artykule naukowców francuskich Th. Lenormand, D. Roze, F. Rousset, Stochasticity in evolution (vol. 24, nr 3-2009, s. 159-165). Autorzy, przekonani ewolucjoniści, chętnie operują słowami „mogło się wydarzyć”, „mogło nastąpić”. Przy czym jednoznacznie stwierdzają, że ewolucja jest sterowana nie przez prosty przypadek, tylko przez zbieg okoliczności. To …

Ewolucja i nauka Read More »