Wykryte oszustwa

Kurczak z Piltdown – kolejna sztuczka Ewolucjonistów.

W artykule na temat dwudziestu największych potknięć naukowych ostatnich dwudziestu lat, czasopismo Discover wymieniło przypadek w/w oszustwa pod nazwą „Kurczaka z Piltdown”.

Nazwa wywodzi się od Człowieka z Piltdown, sztucznego tworu składającego się z ludzkiej czaszki i szczęki pochodzącej od małpy człekokształtnej „odkrytego” w roku 1912 (Newman 80). Dokładnie w taki sam sposób, w jaki ówcześni paleontolodzy uznali autentyczność Człowieka z Piltdown rozpaczliwie poszukując dowodu na ewolucję człowieka, współcześni naukowcy zaakceptowali Archaeoraptor desperacko usiłując dowieść, że ptaki wyewoluowały z dinozaurów …

Człowiek z Piltdown

– jedno z najbardziej znanych oszustw naukowych. Chodzi o hipotetycznego małpoluda, którego istnienie postulowano po odkryciu kilku skamieniałości w Wielkiej Brytanii w 1912 roku. Później znalezisko okazało się mistyfikacją…

Fałszerstwa ewolucji (autor: Harun Yahya)

– publikacja muzułmańskiego kreacjonisty, Wielu ludzi uważa ewolucjonizm za udokumentowaną doświadczeniami i odkryciami naukowymi teorię, zapoczątkowaną przez Karola Darwina. Prawda jest jednak taka, że Darwin nie był jej pomysłodawcą, a prawdziwości samego ewolucjonizmu nie udowodniono naukowo. Początków owej teorii można doszukiwać się w filozofii materialistycznej, sięgającej korzeniami odległych czasów antyku. Do dziś teoria ta nie doczekała się naukowego potwierdzenia i pozostała jedynie filozofią, która ma jednak swoich wyznawców i obrońców na całym świecie. Owa bezpodstawna wiara uczyniła już wiele zła. Stało się tak dlatego, że, wraz z rozprzestrzenianiem się teorii Darwina, zaczęła powoli zmieniać się odpowiedź na pytanie: kim właściwie jest człowiek?

Harun Yahya i inni tureccy kreacjoniści utrzymują silne kontakty z amerykańskimi uczonymi i działaczami, zrzeszonymi w organizacjach takich jak ICR czy Discovery Institue. Jest godnym odnotowania faktem, iż w Turcji gościli w roku 1992, tuż po zainicjowaniu działalności BAV – między innymi Duane Gishi Henry Morris, zaś w roku 1998 zaproszeni amerykańscy kreacjoniści brali udział w licznych konferencjach organizowanych przez BAV w Istambule i Ankarze.