Bibilijne stworzenie

Strona ta ukazuje różne logiczne i naukowe niemożliwości nierozerwalnie związane z teorią ewolucji rozumianej jako przeobrażanie się istniejących już gatunków w nowe, odmienne i bardziej rozwinięte gatunki o bogatszej informacji genetycznej.

Fakty i mity:

Większość z nas uważa, że teoria ewolucji zrodziła się w XIX wieku w umyśle niejakiego Karola Darwina, który dzięki swemu wybitnemu umysłowi oświecił ciemne masy i wyrwał nas z niewoli wiary, sumienia i moralności. Fakt jest taki, iż Darwin sprecyzował i rozwinął myśl o ewolucji gatunków w teorię, jednakże mitem jest twierdzenie, że nikt przed Darwinem o ewolucji nie pomyślał. Myśl o pochodzeniu wszelkiego życia z materii jest niemal tak stara jak świat. Już w najwcześniejszych księgach Biblii są wzmianki o ateistach (np. księga Joba czy psalmy Dawida), a słowa kierowane do tych, którzy nie wierzyli w Boga Stwórcę oraz ostrzeżenia przed teoriami o samoistnym powstaniu świata można spotkać w różnych księgach tak Starego jak i Nowego Testamentu. Więcej na stronie Myśl ewolucyjna w Biblii. Biblijny opis stworzenia Ziemi i świata wraz z mało znanymi informacjami znajdziesz na stronie Biblijny opis stworzenia

Czasami słyszy się, że dzięki Darwinowi rozpoczęła się walka z ciemnotą religii, która od wieków była przyczyną niezliczonych pogromów, rzezi i prześladowań. Faktem jest, że Inkwizycja w przeciągu 600 lat doprowadziła do śmierci niemal 70 milionów ludzi paląc na stosach swoich przeciwników lub inicjując masowe pogromy heretyków. Jednakże mitem jest twierdzenie jakoby teoria ewolucji okazała się czymś lepszym niż fanatyzm religijny. Na stronie Hitler, Stalin i inni zamieszczone zostały wypowiedzi największych ludobójców i zbrodniarzy w historii cywilizacji, których zrodziła nie religia, lecz właśnie teoria ewolucji

Ogólnie uważa się – głównie za sprawą mediów i narzuconego programu nauczania w systemie edukacji – że teoria ewolucji ma bardzo solidne podstawy i została naukowo udowodniona. Faktem jest, że zdecydowana większość uczonych traktuje ewolucję jako historyczny fakt. Mitem jest jednak opinia jakoby założenia teorii ewolucji były spójne, logiczne i zgodne z posiadaną przez nas wiedzą w różnych dziedzinach nauki. Dla przykładu zobacz stronę Absurdy i niedorzeczności oraz Niemożliwości w teorii ewolucji

Często słyszę, że wszyscy czołowi i powszechnie uznawani uczeni wierzą w teorię ewolucji. Jest to oczywiście mit. Faktem jest, że na podstawie szkolnych podręczników czy programów na Discovery można odnieść wrażenie, że teoria ewolucji została w pełni zaaprobowana przez środowisko naukowe, jednakże w rzeczywistości wielu światowej sławy uczonych, odkrywców i wykładowców bardzo ostro wypowiada się tak przeciwko niektórym dogmatom ewolucjonizmu jak i samej idei ewolucji wszechświata i istot żywych. Na stronie Lista światowej sławy uczonych zamieszczono nazwiska kilku 'gigantów’ w historii nauki, którzy otwarcie wyrażali swoje wątpliwości co do możliwości powstania wszechświata, życia i człowieka bez udziału Stwórcy. Zobacz także wypowiedzi 22 laureatów nagrody Nobla oraz Hawkinga (’Einsteina naszych czasów’) w kolejności alfabetycznej na stronie Czy w opinii najwybitniejszych mózgów Bóg Stwórca istnieje? czy też napisany przez 100 uczonych-przyrodników apel o rewizję założeń i podstaw wiarygodności darwinizmu

Gdyby wszystko co widzę, słyszę i wiem przemawiało za teorią ewolucji z pewnością zaakceptowałbym ją. Faktem jest, że w teorii ewolucji jest pewna logika, wiele odkryć wydaje się ją potwierdzać i wiele spostrzeżeń ewolucjonistów jest prawdziwych. Jednakże mitem jest, że jedynym argumentem przemawiającym przeciwko teorii ewolucji są słowa Biblii. W każdej dziedzinie nauki można wykazać tragiczne ułomności teorii ewolucji, które uczeni ewolucjoniści przezwyciężają nie dzięki logice i rozumowi, lecz dzięki wierze sprzecznej z naukową wiedzą. Zobacz Łącza do polskich i anglojęzycznych stron i materiałów kreacjonistycznych jeżeli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat

Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie.
Albowiem mądrość tego świata jest u Boga głupstwem. Napisano bowiem: On chwyta mądrych w ich własnej chytrości; (1 KORYNTIAN 1:20-21; 3:19)