Naukowcy kreacji

Czy kreacjoniści mogą być prawdziwymi naukowcami?

Wiele grup świeckich i ateistycznych drwi z odpowiedzi w Genesis i Creation Museum za to, że nie są naukowcami. Jednak niektórzy z najbardziej wpływowych naukowców z przeszłości i teraźniejszości byli i są kreacjonistami (patrz poniżej).

    Przeczytaj nasze stanowisko
    Zobacz, co mówią inni
    Więcej profili naukowców tworzących

Czy jesteś kreacjonistą i naukowcem?

Czy chcesz dodać swoje nazwisko do listy lub wziąć udział w naszym procesie wzajemnej oceny? Jeśli tak, zapoznaj się z naszą procedurą włączenia naukowców i powiedz nam o sobie (osobom, które uzyskały stopień doktora lub magistra).
Czy istnieją dowody na dyskryminację naukowców zajmujących się twórczością?

    Współczesne tłumienie teistycznego światopoglądu
    Czy naukowcy zajmujący się kreacją publikują w świeckich czasopismach?
    Czy kreacjoniści publikują w znaczących recenzowanych czasopismach?
    Odchylenie w szkolnictwie wyższym
    Presja rówieśników i prawda
    Rewolucyjny wynalazek atmosferyczny ofiarą dyskryminacji kreacjonistycznej
    Magazyn naukowy odmawia zatrudniania kreacjonistów

Dzieło przypadku?

KONTAKT

W razie jakichkolwiek pytań proszę pisać na adres:

piotr.kreacjonista@gmail.com

SOCIAL MEDIA

Design © 2019 Websiteok. All rights reserved.