Fundamenty

Zawartość tego działu umożliwia zdobycie niezbędnej wiedzy osobom zainteresowanym tematami Inteligentnego Projektu, kreacjonizmu, ewolucji w przyrodzie, biblijnego stworzenia. Prezentujemy w prostej, popularnonaukowej formie informacje, które umożliwiają wyrobienie sobie własnego zdania na temat prawdziwości nauczania opartego o ewolucjonizm. Pokazujemy, że istnieje pomost między współczesną nauką a wiarą opartą na Biblii.

Pojęcia używane w opracowaniach na tej witrynie i innych stronach www o podobnej tematyce:

Projekt1

czyli plan, wzór konstrukcji, rozpoznawalny w swojej budowie i działaniu, złożony z różnych składników.  Wzajemnie powiązanych. Tworzących sprawnie funkcjonującą całość. Więcej...

Dzieło przypadku?

KONTAKT

W razie jakichkolwiek pytań proszę pisać na adres:

piotr.kreacjonista@gmail.com

SOCIAL MEDIA

Design © 2019 Websiteok. All rights reserved.